Packages: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff %
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
U, uran mg/kg tørrstoff
Th, thorium mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff
TOC (totalt organisk karbon) mg/kg tørrstoff
TIC (totalt uorganisk karbon) mg/kg tørrstoff

Alunskiferpakke PR+LE

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
ALS kan ikke tolke resultatene og avgjøre hvorvidt materialet er alunskifer. Se veileder på sidene til Miljødirektoratet
Lab: ALS CZ og ALS Luleå