Packages: 14
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Filetering av fisk

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Frysetørking

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve biota

Analyseinfo

Pris: 55 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:
Homogenisering

Homogenisering ved miksing av biotaprøver

Analyseinfo

Pris: 310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Rensing av prøver

Preparering, rensing av biota prøver

Analyseinfo

Pris: 600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå