Packages: 11
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering

Prøvepreparering / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:

Filetering av fisk

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Frysetørking

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av biota < 1 kg

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Homogenisering av biota > 1 kg

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Per påbegynte kg >1 kg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Rensing av biota < 0.5 kg

Analyseinfo

Pris: 400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Rensing av biota 0.5-1 kg

Analyseinfo

Pris: 800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tillaging av blandprøve biota

Analyseinfo

Pris: 50 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Blanding av to enheter.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Frysetørking GBA

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: GBA