Packages: 35
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Bromid 50 mg/kg

Bromid i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 3.270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode HH-MA-M 02-155
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 5 mg/kg

Fluorid i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på EN 16279
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 0.1 g/100g
Salt 0.1 g/100g

Klorid og salt i næringsmidler (g/100g)

Analyseinfo

Pris: 385 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på JAOAC 57, 1974, s1209
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfat (SO42-) 0,1 g/100g

Sulfat (SO4) i salt

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alkalinitet 0.05 g Na2O/100g

Alkalinitet i næringsmidler, Alkalitet

Analyseinfo

Pris: 6.490 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF H-III 2
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forsåpningsverdi mg KOH/g

Forsåpningsverdi

Analyseinfo

Pris: 5.120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-V 3
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Karbonmonoksid (CO) 1 mg/kg

Karbonmonoksid (CO)

Analyseinfo

Pris: 4.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO/IEC 17025
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Malakittgrønn 0.5 µg/kg
Leukomalakittgrønn 0.5 µg/kg
Krystallfiolett 0.5 µg/kg
Leukokrystallfiolett 0.5 µg/kg
Brilliant grønn 0.5 µg/kg
Metylenblått 10 µg/kg
Basic blue 7 1 µg/kg

Trifenylmetanfargestoffer

Analyseinfo

Pris: 5.175 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: FV-0283 02-015, LC-MS/MS: 2023-04
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Oxolinsyre 10 µg/kg

Oxolinsyre

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, HPLC Fluorescence
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

pH i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 155 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på Pearson's Composition and Analysis of Foods, 9th edition
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Metode for smør; BS ISO 7328; For ost: BS 770-5
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Refraktiv indeks i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, refraktometer
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Relativ tetthet

Analyseinfo

Pris: 675 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode, gravimetrisk
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff 0.1 g/100g

Tørrstoff innhold ved 105°C

Analyseinfo

Pris: 165 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: intern metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Smeltepunkt °C

Smeltepunkt næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.040 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Kun måling i området 30-100 grader
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Brix

Brixbestemmelse

Analyseinfo

Pris: 485 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Matrine 0.01 mg/kg
Oxymatrine 0.01 mg/kg

Matrine i mat

Analyseinfo

Pris: 4.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: HH-MA-M 02-159, LC-MS/MS: 2021-10
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Echimidine N-oksid 10 µg/kg
Heliosupine N-oksid 10 µg/kg
Echimidine/Heliosupine, sum 10 µg/kg
Echinatine N-oksid 10 µg/kg
Europine N-oksid 10 µg/kg
Europine 10 µg/kg
Heliotrine N-oksid 10 µg/kg
Heliotrine 10 µg/kg
Integerrimine N-oksid/Senecionine N-oksid, sum 10 µg/kg
Intermedine 10 µg/kg
Intermedine N-oksid/Indicin N-oksid, sum 10 µg/kg
Lasiocarpine N-oksid 10 µg/kg
Lasiocarpine 10 µg/kg
Lycopsamine/Indicine, sum 10 µg/kg
Lycopsamine N-oksid 10 µg/kg
Retrorsine/Usaramine, sum 10 µg/kg
Retrorsine N-oksid/Usaramine N-oksid, sum 10 µg/kg
Rinderine/Echinatine, sum 10 µg/kg
Rinderine N-oksid 10 µg/kg
Senecionine 10 µg/kg
Seneciphylline N-oksid 10 µg/kg
Seneciphylline 10 µg/kg
Senecivernine/Integerrimine, sum 10 µg/kg
Senecivernine N-oksid 10 µg/kg
Senkirkine 10 µg/kg
Spartioidine N-oksid 10 µg/kg
Spartioidine 10 µg/kg
Erucifoline N-oksid 10 µg/kg
Erucifoline 10 µg/kg
Jacobine N-oksid 10 µg/kg
Jacobine 10 µg/kg
Monocrotaloine N-oksid 10 µg/kg
Monocrotaline 10 µg/kg
Trichodesmine 10 µg/kg
Pyrrolizidine alkaloider, sum VO 2023/915 10 µg/kg
Pyrrolizidine alkaloider, sum BfR-28 10 µg/kg

Pyrrolizidine alkaloider i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 4.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: HM-MA-M 02-055, LC-MS/MS: 2022-01
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid mg/kg

Cyanid i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 4.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 150 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: VDLUFA III, 16.3.2, mod.: 1976
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vitamin B9 (Folat/folinsyre) 5 µg/100g

Folsyre i næringsmiddel (vitamin B9)

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: § 64 LFGB L 00.00 87: 2004 07
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Emamectinbenzoat mg/kg

Emamektin Benzoat i medisinfôr og fôr til fisk

Analyseinfo

Pris: 2.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Tilpasset fra en prosedyre etablert av Schering-Plough Research Institute (P/No. 058854-123A-006-02.01). Utgave 3 (2011).
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
TBARS (Thiobarbituric acid reactive substances) 1 µg/g

Tiobarbiturinsyre (TBARS) (bare fisk og kjøtt)

Analyseinfo

Pris: 1.380 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på AOCS Cd 19-90
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Salamanca
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 0.5 µg/kg
Aflatoksin B2 0.5 µg/kg
Aflatoksin G1 0.5 µg/kg
Aflatoksin G2 0.5 µg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 0.5 µg/kg
Deoxynivalenol (DON) 14 µg/kg
Ochratoksin A 1 µg/kg
Zearalenon 20 µg/kg

Mykotoksiner i mat

Analyseinfo

Pris: 4.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aflatoksin B1 0.0002 mg/kg
Aflatoksin B2 0.0002 mg/kg
Aflatoksin G1 0.0002 mg/kg
Aflatoksin G2 0.0002 mg/kg
Aflatoksiner (B1, B2, G1, G2) 0.0002 mg/kg
Deoxynivalenol (DON) 0.004 mg/kg
Ochratoksin A 0.0004 mg/kg
Zearalenon 0.007 mg/kg

Mykotoksiner i fôr

Analyseinfo

Pris: 4.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: MP.2360:R1.2023
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia
Komponent: Rapporteringsgrense:
T-2 Toxin µg/kg
HT-2 Toxin µg/kg
Sum av T-2 og HT-2 µg/kg

Mykotoksiner T-2, HT-2 og Sum T-2 og HT-2 i mat og fôr

Analyseinfo

Pris: 1.190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Øvrige analyser
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, LC-MS/MS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Italia