Packages: 16
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider

Pesticider / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Atrazine 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azoxystrobin 0.05 mg/kg
Benalaxyl 0.05 mg/kg
Bifenthrin 0.02 mg/kg
Bitertanol 0.05 mg/kg
Boscalid 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromopropylate 0.01 mg/kg
Bromuconazole 0.05 mg/kg
Bupirimate 0.02 mg/kg
Buprofezin 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbofuran (parent molecule) 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Carbosulfan 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorothalonil 0.01 mg/kg
Chlorpropham 0.02 mg/kg
Klorpyrifos 0.01 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Chlozolinate 0.05 mg/kg
Cyanazine 0.05 mg/kg
Cyfluthrin 0.02 mg/kg
Cypermethrin 0.05 mg/kg
Cyproconazole 0.05 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Deltamethrin 0.05 mg/kg
Desmetryn 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlofluanid 0.05 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicloran 0.05 mg/kg
Dicofol 0.02 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Difenoconazole 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Dimethomorph 0.05 mg/kg
Diphenylamine 0.05 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etridiazole 0.05 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenarimol 0.02 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fenpropathrin 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.05 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Esfenvalerat (fenvalerat) 0.02 mg/kg
Fipronil 0.005 mg/kg
Fluazifop-P-butyl 0.05 mg/kg
Flucythrinate 0.05 mg/kg
Flusilizole 0.02 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Furalaxyl 0.05 mg/kg
Furathiocarb 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-alpha 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Hexaconazole 0.01 mg/kg
Imazalil 0.02 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Iprodione 0.02 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Isofenphos 0.01 mg/kg
Isoprocarb 0.05 mg/kg
Kresoxim-methyl 0.05 mg/kg
lambda cyhalothrin 0.02 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Mepanipyrim 0.01 mg/kg
Metalaxyl 0.02 mg/kg
Metalaxyl-M 0.02 mg/kg
Metazochlor 0.05 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Metribuzin 0.05 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Myclobutanil 0.02 mg/kg
Napropamide 0.05 mg/kg
Nuarimol 0.05 mg/kg
Ofurace 0.05 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Oxadixyl 0.01 mg/kg
Paclobutrazol 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Penconazole 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.05 mg/kg
n-Nonan 0.05 mg/kg
Phenthoate 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosphamidon 0.01 mg/kg
Pirimicarb 0.01 mg/kg
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.05 mg/kg
Procymidone 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prometryn 0.05 mg/kg
Propachlor 0.02 mg/kg
Propargite 0.01 mg/kg
Propham 0.05 mg/kg
Propiconazole 0.05 mg/kg
Propyzamide 0.02 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
Pyrimethanil# 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Simazine 0.01 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tebuconazole 0.05 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
Tefluthrin 0.05 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Terbuthylazine 0.05 mg/kg
Terbutryn 0.05 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tetradifon 0.01 mg/kg
Tetramethrin 0.05 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Tolyfluanid 0.05 mg/kg
Triadimefon 0.02 mg/kg
Triadimenol 0.02 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Trifloxystrobin 0.02 mg/kg
Trifluralin 0.01 mg/kg
Vinclozolin (parent molecule) 0.05 mg/kg

Pesticider plantevernmidler i frukt og grønnsaker

Analyseinfo

Pris: 2.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Atrazine 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azoxystrobin 0.05 mg/kg
Benalaxyl 0.05 mg/kg
Bifenthrin 0.02 mg/kg
Bitertanol 0.05 mg/kg
Boscalid 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromopropylate 0.01 mg/kg
Bromuconazole 0.05 mg/kg
Bupirimate 0.02 mg/kg
Buprofezin 0.05 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbofuran (parent molecule) 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Carbosulfan 0.01 mg/kg
Hemolytiske bakterier aerob 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Chlorothalonil 0.01 mg/kg
Chlorpropham 0.02 mg/kg
Klorpyrifos 0.01 mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Chlorthal-dimethyl 0.01 mg/kg
Chlorthion 0.05 mg/kg
Chlozolinate 0.05 mg/kg
Cyanazine 0.05 mg/kg
Cyfluthrin 0.02 mg/kg
Cypermethrin 0.05 mg/kg
Cyproconazole 0.05 mg/kg
DDT 0.02 mg/kg
Deltamethrin 0.05 mg/kg
Desmetryn 0.05 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlofluanid 0.05 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dicloran 0.05 mg/kg
Dicofol 0.02 mg/kg
Dicrotophos 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Difenoconazole 0.05 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Dimethomorph 0.05 mg/kg
Diphenylamine 0.05 mg/kg
Endosulfan 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etridiazole 0.05 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenarimol 0.02 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fenpropathrin 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.05 mg/kg
Fensulfothion 0.05 mg/kg
Esfenvalerat (fenvalerat) 0.02 mg/kg
Fipronil 0.005 mg/kg
Fluazifop-P-butyl 0.05 mg/kg
Flucythrinate 0.05 mg/kg
Flusilizole 0.02 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Furalaxyl 0.05 mg/kg
Furathiocarb 0.01 mg/kg
Heptaklor 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-alpha 0.01 mg/kg
Hexachlorocyclohexane-beta 0.01 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Hexaconazole 0.01 mg/kg
Imazalil 0.02 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Iprodione 0.02 mg/kg
Isazaphos 0.05 mg/kg
Isofenphos 0.01 mg/kg
Isoprocarb 0.05 mg/kg
Kresoxim-methyl 0.05 mg/kg
lambda cyhalothrin 0.02 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Mepanipyrim 0.01 mg/kg
Metalaxyl 0.02 mg/kg
Metalaxyl-M 0.02 mg/kg
Metazochlor 0.05 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methoxychlor 0.01 mg/kg
Metribuzin 0.05 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Monocrotophos 0.01 mg/kg
Myclobutanil 0.02 mg/kg
Napropamide 0.05 mg/kg
Nuarimol 0.05 mg/kg
Ofurace 0.05 mg/kg
Omethoate 0.02 mg/kg
Oxadixyl 0.01 mg/kg
Paclobutrazol 0.02 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Penconazole 0.05 mg/kg
Pendimethalin 0.05 mg/kg
n-Nonan 0.05 mg/kg
Phenthoate 0.05 mg/kg
Phosalone 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosphamidon 0.01 mg/kg
Pirimicarb 0.01 mg/kg
Pirimiphos-ethyl 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.05 mg/kg
Procymidone 0.01 mg/kg
Profenophos 0.01 mg/kg
Prometryn 0.05 mg/kg
Propachlor 0.02 mg/kg
Propargite 0.01 mg/kg
Propham 0.05 mg/kg
Propiconazole 0.05 mg/kg
Propyzamide 0.02 mg/kg
Prothiofos 0.05 mg/kg
Pyrazophos 0.02 mg/kg
Pyridaphenthion 0.05 mg/kg
Pyrimethanil# 0.05 mg/kg
N-Nitrosomorfolin 0.02 mg/kg
Quintozene 0.01 mg/kg
Simazine 0.01 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tebuconazole 0.05 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
Tefluthrin 0.05 mg/kg
Terbufos 0.01 mg/kg
Terbuthylazine 0.05 mg/kg
Terbutryn 0.05 mg/kg
Tetrachlorvinphos 0.05 mg/kg
Tetradifon 0.01 mg/kg
Tetramethrin 0.05 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.05 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Tolyfluanid 0.05 mg/kg
Triadimefon 0.02 mg/kg
Triadimenol 0.02 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg
Trifloxystrobin 0.02 mg/kg
Trifluralin 0.01 mg/kg
Vinclozolin (parent molecule) 0.05 mg/kg
Zoxamide 0.02 mg/kg
Abamektin 0.01 mg/kg
Acetamiprid 0.01 mg/kg
Aldicarb 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg
Bendiocarb 0.01 mg/kg
Butocarboxim 0.01 mg/kg
Aerobe mikroorganismer 0.01 mg/kg
Carbendazim 0.01 mg/kg
Carbofuran 0.01 mg/kg
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg
Carfentrazone 0.01 mg/kg
Chlorotoluron 0.01 mg/kg
Clofentazine 0.01 mg/kg
Clothianidin 0.01 mg/kg
Cyazofamid 0.01 mg/kg
Cymoxanil 0.01 mg/kg
Cyprodinil 0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl 0.01 mg/kg
Desmedipham 0.01 mg/kg
Diethofencarb 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Diflufenican 0.01 mg/kg
Disulfoton 0.01 mg/kg
Diuron 0.01 mg/kg
Dodine 0.01 mg/kg
Emamektin 0.01 mg/kg
Ethiofencarb 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Famoxadone 0.01 mg/kg
Fenamidone 0.01 mg/kg
Fenhexamid 0.01 mg/kg
Fenoxycarb 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.01 mg/kg
Fenpyroximate 0.01 mg/kg
Fenuron 0.01 mg/kg
Flufenoxuron 0.01 mg/kg
Flumorph 0.01 mg/kg
Fluopicolid 0.01 mg/kg
Forchlorfenuron 0.01 mg/kg
Fosthiazate 0.01 mg/kg
Hexythiazox 0.01 mg/kg
Imazalil 0.01 mg/kg
Imidacloprid 0.01 mg/kg
Indoxacarb 0.01 mg/kg
Iprovalicarb 0.01 mg/kg
Isoprothiolane 0.01 mg/kg
Isoproturon 0.01 mg/kg
Lenacil 0.01 mg/kg
Linuron 0.01 mg/kg
Mandipropamid 0.01 mg/kg
Metamitron 0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg
Methiocarb 0.01 mg/kg
Methomyl 0.01 mg/kg
Metoxuron 0.01 mg/kg
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Monolinuron 0.01 mg/kg
Monuron 0.01 mg/kg
Oxamyl 0.01 mg/kg
Pencycuron 0.01 mg/kg
Phenmedipham 0.01 mg/kg
Phorate 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.01 mg/kg
Propamocarb 0.01 mg/kg
Propaquizafop 0.01 mg/kg
Propoxur 0.01 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg
Pymetrozine 0.01 mg/kg
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg
Quinmerac 0.01 mg/kg
Spinosad 0.01 mg/kg
Spirotetramat 0.01 mg/kg
Spiroxamine 0.01 mg/kg
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg
Tepraloxydim 0.01 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.01 mg/kg
Thiabendazole 3-OH 0.01 mg/kg
Thiacloprid 0.01 mg/kg
Thiamethoxam 0.01 mg/kg
Thiodicarb 0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg
Triclazole 0.01 mg/kg
Tridemorph 0.01 mg/kg
Triflumuron 0.01 mg/kg
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Trinexapac ethyl 0.01 mg/kg
Vernolate 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, samlepakke

Analyseinfo

Pris: 2.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/100, GC/MS + AM/R/229 LC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Abamektin 0.01 mg/kg
Acetamiprid 0.01 mg/kg
Aldicarb 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfone 0.01 mg/kg
Aldicarb sulfoxide 0.01 mg/kg
Bendiocarb 0.01 mg/kg
Butocarboxim 0.01 mg/kg
Aerobe mikroorganismer 0.01 mg/kg
Carbendazim 0.01 mg/kg
Carbofuran 0.01 mg/kg
Carbofuran 3-OH 0.01 mg/kg
Carfentrazone 0.01 mg/kg
Chlorotoluron 0.01 mg/kg
Clofentazine 0.01 mg/kg
Clothianidin 0.01 mg/kg
Cyazofamid 0.01 mg/kg
Cymoxanil 0.01 mg/kg
Cyprodinil 0.01 mg/kg
Demeton-S-methyl 0.01 mg/kg
Desmedipham 0.01 mg/kg
Diethofencarb 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Diflufenican 0.01 mg/kg
Disulfoton 0.01 mg/kg
Diuron 0.01 mg/kg
Dodine 0.01 mg/kg
Emamektin 0.01 mg/kg
Ethiofencarb 0.01 mg/kg
Ethofumesate 0.01 mg/kg
Famoxadone 0.01 mg/kg
Fenamidone 0.01 mg/kg
Fenhexamid 0.01 mg/kg
Fenoxycarb 0.01 mg/kg
Fenpropimorph 0.01 mg/kg
Fenpyroximate 0.01 mg/kg
Fenuron 0.01 mg/kg
Flufenoxuron 0.01 mg/kg
Flumorph 0.01 mg/kg
Fluopicolid 0.01 mg/kg
Forchlorfenuron 0.01 mg/kg
Fosthiazate 0.01 mg/kg
Hexythiazox 0.01 mg/kg
Imazalil 0.01 mg/kg
Imidacloprid 0.01 mg/kg
Indoxacarb 0.01 mg/kg
Iprovalicarb 0.01 mg/kg
Isoprothiolane 0.01 mg/kg
Isoproturon 0.01 mg/kg
Lenacil 0.01 mg/kg
Linuron 0.01 mg/kg
Mandipropamid 0.01 mg/kg
Metamitron 0.01 mg/kg
Methabenzthiazuron 0.01 mg/kg
Methiocarb 0.01 mg/kg
Methomyl 0.01 mg/kg
Metoxuron 0.01 mg/kg
Metsulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Monolinuron 0.01 mg/kg
Monuron 0.01 mg/kg
Oxamyl 0.01 mg/kg
Pencycuron 0.01 mg/kg
Phenmedipham 0.01 mg/kg
Phorate 0.01 mg/kg
Prochloraz 0.01 mg/kg
Propamocarb 0.01 mg/kg
Propaquizafop 0.01 mg/kg
Propoxur 0.01 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg
Pymetrozine 0.01 mg/kg
Pyraclostrobin 0.01 mg/kg
Quinmerac 0.01 mg/kg
Spinosad 0.01 mg/kg
Spirotetramat 0.01 mg/kg
Spiroxamine 0.01 mg/kg
Tebufenpyrad 0.01 mg/kg
Tepraloxydim 0.01 mg/kg
Disinfection byproducts - delpakke halogenerte eddiksyrer 0.01 mg/kg
Thiabendazole 3-OH 0.01 mg/kg
Thiacloprid 0.01 mg/kg
Thiamethoxam 0.01 mg/kg
Thiodicarb 0.01 mg/kg
Thiophanate-methyl 0.01 mg/kg
Triclazole 0.01 mg/kg
Tridemorph 0.01 mg/kg
Triflumuron 0.01 mg/kg
Triflusulfuron-methyl 0.01 mg/kg
Trinexapac ethyl 0.01 mg/kg
Vernolate 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, LCMS

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/229 LC/MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorcykloheksan (HCH) (som summen av a-, b- og d-HCH) mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Klordan (summen av cis- og trans-isomerer) 0.01 mg/kg
DDT (summen av p.p`-DDT, o.p`-DDT, p.p`-DDE & p.p`-DDD) 0.02 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan (sum av alfa- og beta-isomerer og endosulfansulfat) 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Heptaklor (sum av heptaklor og heptaklorepoksid, som heptaklor) 0.01 mg/kg
Quintozene (summen av quintozene & pentachloroaniline) 0.01 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg

Klororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/110 ved bruk av GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Deltamethrin 0.01 mg/kg
Cypermethrin 0.01 mg/kg
Teflubenzuron 0.01 mg/kg
Azametifos 0.01 mg/kg
Diflubenzuron 0.01 mg/kg
Emamectinbenzoat 0.01 mg/kg
Ethoxyquin 0.01 mg/kg
o,p'-DDT 0.01 mg/kg
p,p'-DDT 0.01 mg/kg
DDT-total 0.01 mg/kg
a-HCH 0.01 mg/kg
b-HCH 0.01 mg/kg

Pesticider i næringsmidler, multimetode

Analyseinfo

Pris: 4.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glyfosat 0,01 mg/kg

Glyfosat

Analyseinfo

Pris: 4.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Metode: LC-MS-MS
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:

Pesticider i næringsmidler, multimetode te og krydder

Analyseinfo

Pris: 4.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aldrin 0.01 mg/kg
Klordan (sum av cis- og trans- transisomere oksyklordan, utt. som klordan 0.02 mg/kg
DDT (sum av DDT, TDE (DDD) og DDE isomere uttrykt som DDT) 0.05 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan (sum av alfa- beta-isomere endosulfansulfat uttr. som endosulfan 0.05 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heptaklor (sum av heptaklor og heptaklorepoksid, som heptaklor) 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Heksaklorsykloheksan-alfa 0.02 mg/kg
Heksaklorsykloheksan-beta 0.01 mg/kg
Heksaklorsykloheksan-gamma 0.01 mg/kg

Pesticider i fisk/sjødyr og fôr

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/110 ved bruk av GC-MS; flamme fotometrisk deteksjon; HPLC-fluorescens
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Pesticider i babymat

Analyseinfo

Pris: 4.730 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ASU L 00.00-115
Ekspress: Ja
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Acephate 0.01 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Klorpyrifos mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosalone 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Kvinalfos 0.02 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg

Fosfororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.620 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/110 ved bruk av GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Heksaklorcykloheksan (HCH) (som summen av a-, b- og d-HCH) mg/kg
Aldrin 0.01 mg/kg
Klordan (summen av cis- og trans-isomerer) 0.01 mg/kg
DDT (summen av p.p`-DDT, o.p`-DDT, p.p`-DDE & p.p`-DDD) 0.02 mg/kg
Dieldrin 0.01 mg/kg
Endosulfan (sum av alfa- og beta-isomerer og endosulfansulfat) 0.02 mg/kg
Endrin 0.01 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 0.01 mg/kg
Heptaklor (sum av heptaklor og heptaklorepoksid, som heptaklor) 0.01 mg/kg
Quintozene (summen av quintozene & pentachloroaniline) 0.01 mg/kg
Tecnazene 0.02 mg/kg
g-HCH (lindan) 0.01 mg/kg
Acephate 0.01 mg/kg
Azinphos-methyl 0.05 mg/kg
Azinphos-ethyl 0.02 mg/kg
Bromophos-ethyl 0.05 mg/kg
Bromophos 0.01 mg/kg
Cadusafos 0.01 mg/kg
Carbophenothion 0.01 mg/kg
Klorfenvinfos 0.02 mg/kg
Klorpyrifos mg/kg
Chlorpyrifos-methyl 0.01 mg/kg
Diazinon 0.01 mg/kg
Dichlorvos 0.01 mg/kg
Dimethoate 0.02 mg/kg
Ethion 0.01 mg/kg
Ethoprophos 0.02 mg/kg
Etrimfos 0.01 mg/kg
Fenchlorphos 0.01 mg/kg
Fenitrothion 0.01 mg/kg
Fonofos 0.01 mg/kg
Heptenophos 0.01 mg/kg
Iodofenphos 0.05 mg/kg
Malathion 0.02 mg/kg
Methidathion 0.02 mg/kg
Methamidophos 0.01 mg/kg
Methacrifos 0.01 mg/kg
Mevinphos 0.01 mg/kg
Parathion-methyl 0.01 mg/kg
Parathion 0.01 mg/kg
Phosmet 0.05 mg/kg
Phosalone 0.01 mg/kg
Pirimiphos-methyl 0.01 mg/kg
Kvinalfos 0.02 mg/kg
Sulfotep 0.01 mg/kg
Tolclofos-methyl 0.01 mg/kg
Triazophos 0.01 mg/kg

Klororganiske og fosfororganiske pesticider plantevernmidler i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AM/R/110 ved bruk av GC-MS
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Info om klororganiske pesticider og fosfororganiske pesticider
LINK TIL PDF
Lab: ALS UK