Packages: 15
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer

Elementer / Biota og planter

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.03 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff

M-4 tørrvekt, Metaller (10 metaller inkl Hg) i biota

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Metaller - enkeltelement, ett element

Analyseinfo

Pris: 1.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i biota

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Ni, nikkel 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Zn, sink 0.2 mg/kg

M-4 våtvekt, Metaller (10 metaller inkl Hg) i biota

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.050 mg/kg

Cr6+ i biota

Analyseinfo

Pris: 1.160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Metode: Utlekking: DIN EN 12457-4, Analyse: DIN 38405-D24/DIN EN ISO 18412
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 10 mg/kg tørrstoff
Nitrogen, total 0.1 %

P-total og N-total i plantemateriale

Analyseinfo

Pris: 685 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: P-total ved ICP. N-total ved forbrenning og TCD
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor, F 0.005 % vekt

Fluor i biota

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 51727 / DIN EN ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ mg/kg

Cr6+ i næringsmiddel

Analyseinfo

Pris: 1.920 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: DIN EN ISO 18412, mod.: 2007-02
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.005 mg/kg tørrstoff
B, bor 2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 30 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.003 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 0.5 mg/kg tørrstoff
Li, litium 0.2 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 20 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 200 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 50 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.05 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.003 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.003 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.02 mg/kg tørrstoff

Metaller i biota, tilleggsmetaller [M-4 add]

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Pris for hvert element: 200 kroner
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå