Packages: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mugg og hussopp

Mugg og hussopp / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

Innhold av mugg- og sporer på filter [A-3g]

Analyseinfo

Pris: 1.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Se instruks for prøvetaking med glassfiberfilter og XAD-2 rør:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm