Packages: 6
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser

Øvrige analyser / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluorid (F-) 0.04 mg totalt

Fluorid (F-) i absorpsjonsløsninger (inkl. volum)

Analyseinfo

Pris: 935 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: CSN 83 4752
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

HCl/HF/HBr i absorpsjonsløsninger

Analyseinfo

Pris: 1.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 3,80%
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) 1 mg/l

Klorid i absorpsjonsløsninger

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: EN 1911
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ