Packages: 36
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker

Kombinasjonspakker / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen mg/kg
Cd, kadmium mg/kg
Cr, krom mg/kg
Cr(VI), Cr6+
Cu, kobber mg/kg
Hg, kvikksølv mg/kg
Ni, nikkel mg/kg
Pb, bly mg/kg
Zn, sink mg/kg
PCB 28 mg/kg
PCB 52 mg/kg
PCB 101 mg/kg
PCB 118 mg/kg
PCB 138 mg/kg
PCB 153 mg/kg
PCB 180 mg/kg

Betongpakke, metaller, PCB-7 og Cr6+ i betong

Analyseinfo

Pris: 2.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Klorerte paraffiner påvist/ikke påvist

Klorparafiner kvalitativ + PCB-7 i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 820 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

PCB-7 + tungmetaller + alifater i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

PCB-7 + tungmetaller i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Tungmetaller + alifater i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 200 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 200 mg/kg
sum PCB-7 0.1 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Malingspakke (Klorparafiner, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: 4.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 påvist/ikke påvist
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 påvist/ikke påvist
sum PCB-7 0.1 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Malingspakke kvalitativ (Klorparafiner kvalitativ, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.1 mg/kg
Toluen 0.1 mg/kg
Etylbenzen 0.1 mg/kg
m/p-Xylen 0.2 mg/kg
o-Xylen 0.1 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 50 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 30 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg

Petrolpack - enkel i materialer OG-20H DK

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.005 mg/kg
Toluen 0.2 mg/kg
Etylbenzen 0.2 mg/kg
m/p-Xylen 0.2 mg/kg
o-Xylen 0.2 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 10 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 50 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 30 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg

Petrolpack - premium i materialer OG-20I PR

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Komponent: Rapporteringsgrense:

PCB-7 + THC + PAH i materialer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: per 50 g (betong)
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

THC + PAH i materialer

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: per 50 g (betong)
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg
Diklornaftalen 1 50 mg/kg
Triklornaftalen 1 50 mg/kg
Tetraklornaftalen 1 50 mg/kg
Pentaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heksaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heptaklornaftalen 1 50 mg/kg
Oktaklornaftalen 1 50 mg/kg
TetraBDE 50 mg/kg
PentaBDE 50 mg/kg
HeksaBDE 50 mg/kg
HeptaBDE 50 mg/kg
PentaBB 50 mg/kg
HeksaBB 50 mg/kg
PFBA (Perfluorbutansyre) 50 mg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 50 mg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 50 mg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 50 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 50 mg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 50 mg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 50 mg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 50 mg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 50 mg/kg
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 50 mg/kg
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PF-3,7,-DMOA 50 mg/kg
HPFHpA 50 mg/kg
PCB 28 5 mg/kg
PCB 52 5 mg/kg
PCB 101 5 mg/kg
PCB 118 5 mg/kg
PCB 138 5 mg/kg
PCB 153 5 mg/kg
PCB 180 5 mg/kg
2,3,7,8-TetraCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 15000 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 15000 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 15000 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 15000 ng/kg

POPs i materialer, liten pakke

Analyseinfo

Pris: 9.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Analysen av polyklorerte naftalener er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg
Diklornaftalen 1 50 mg/kg
Triklornaftalen 1 50 mg/kg
Tetraklornaftalen 1 50 mg/kg
Pentaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heksaklornaftalen 1 50 mg/kg
Heptaklornaftalen 1 50 mg/kg
Oktaklornaftalen 1 50 mg/kg
TetraBDE 50 mg/kg
PentaBDE 50 mg/kg
HeksaBDE 50 mg/kg
HeptaBDE 50 mg/kg
PentaBB 50 mg/kg
HeksaBB 50 mg/kg
PFBA (Perfluorbutansyre) 50 mg/kg
PFPeA (Perfluorpentansyre) 50 mg/kg
PFHxA (Perfluorheksansyre) 50 mg/kg
PFHpA (Perfluorheptansyre) 50 mg/kg
PFOA (Perfluoroktansyre) 50 mg/kg
PFNA (Perfluornonansyre) 50 mg/kg
PFDA (Perfluordekansyre) 50 mg/kg
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 50 mg/kg
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PFDS (Perfluordekasulfonat) 50 mg/kg
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 50 mg/kg
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 50 mg/kg
PF-3,7,-DMOA 50 mg/kg
HPFHpA 50 mg/kg
PCB 28 5 mg/kg
PCB 52 5 mg/kg
PCB 101 5 mg/kg
PCB 118 5 mg/kg
PCB 138 5 mg/kg
PCB 153 5 mg/kg
PCB 180 5 mg/kg
2,3,7,8-TetraCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD 15000 ng/kg
Oktaklordibenzodioksin 15000 ng/kg
2,3,7,8-TetraCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,7,8-PentaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF 15000 ng/kg
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF 15000 ng/kg
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF 15000 ng/kg
Oktaklordibenzofuran 15000 ng/kg
Toxafener (parlar 26, -50, -62) 2 50 mg/kg
Heksaklorbutadien (HCB) 50 mg/kg
Pentaklorbenzen 50 mg/kg
Heksaklorbenzen (HCB) 50 mg/kg
a-HCH 50 mg/kg
b-HCH 50 mg/kg
g-HCH (lindan) 50 mg/kg
Heptaklor 50 mg/kg
Aldrin 50 mg/kg
a-Endosulfan 50 mg/kg
b-Endosulfan 50 mg/kg
Dieldrin 50 mg/kg
Endrin 50 mg/kg
o,p'-DDT 50 mg/kg
p,p'-DDT 50 mg/kg
cis-Klordan 50 mg/kg
trans-Klordan 50 mg/kg
Mirex 50 mg/kg
Klordekon 50 mg/kg

POPs i materialer, stor pakke

Analyseinfo

Pris: 11.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
1 Analysen av polyklorerte naftalener er ikke akkreditert
2 Analysen av toxafener er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:

PCB-7 + Asbest (SEM) i materialprøver

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 4 (PCB-7 + 8 metaller i betong, puss, tre og maling)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 5 SEM (PCB-7 + 8 metaller + asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 6 (CCA) - Krom, Kobber, Arsen

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 7 kvalitativ (Klorparafiner kvalitativ + Ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM
Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 7 kvantitativ (Klorparafiner kvantitativ + Ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 8 kvalitativ (PCB-7, Klorparafiner kvalitativ + ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM
Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 8 kvantitativ (PCB-7, Klorparafiner kvantitativ + ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 12 SEM (PCB-7 + THC + PAH-16 + Asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 13 SEM (THC + PAH-16 + Asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 14 kvantitativ (PCB-7 + Klorparafiner kvantitativ + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 14 kvalitativ (PCB-7 + Klorparafiner kvalitativ + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 15 (THC + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 16 (THC + PCB-7 + PAH-16)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 17 (THC + PAH-16 + Asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 18 (PCB-7 + Asbest SEM)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
Pb, bly 0.5 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg
PCB 28 0.003 mg/kg
PCB 52 0.003 mg/kg
PCB 101 0.003 mg/kg
PCB 118 0.003 mg/kg
PCB 138 0.003 mg/kg
PCB 153 0.003 mg/kg
PCB 180 0.003 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Naftalen 0.05 mg/kg
Acenaftylen 0.05 mg/kg
Acenaften 0.05 mg/kg
Fluoren 0.05 mg/kg
Fenantren 0.05 mg/kg
Antracen 0.05 mg/kg
Fluoranten 0.05 mg/kg
Pyren 0.05 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.05 mg/kg
Krysen 0.05 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.05 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.05 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.05 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.05 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.05 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen 0.01 mg/kg
Toluen 0.1 mg/kg
Etylbenzen 0.1 mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) 0.1 mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Fraksjon >C5-C6 7 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 7 mg/kg
Fraksjon C8-C10 10 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 20 mg/kg
Fraksjon >C12-C35 70 mg/kg

Normpakke basic THC i bygningsmateriale DK

Analyseinfo

Pris: 2.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Rilsanpose eller glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 0,5 mg/kg
Cd, kadmium 0,02 mg/kg
Cr, krom 0,2 mg/kg
Cu, kobber 0,2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0,01 mg/kg
Ni, nikkel 0,1 mg/kg
Pb, bly 1,0 mg/kg
Zn, sink 0,4 mg/kg
PCB 28 0,001 mg/kg
PCB 52 0,001 mg/kg
PCB 101 0,001 mg/kg
PCB 118 0,001 mg/kg
PCB 138 0,001 mg/kg
PCB 153 0,001 mg/kg
PCB 180 0,001 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Naftalen mg/kg
Acenaftylen mg/kg
Acenaften mg/kg
Fluoren mg/kg
Fenantren mg/kg
Antracen mg/kg
Fluoranten mg/kg
Pyren mg/kg
Benzo(a)antracen mg/kg
Krysen mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten mg/kg
Benzo(k)fluoranten mg/kg
Benzo(a)pyren mg/kg
Dibenzo(ah)antracen mg/kg
Benzo(ghi)perylen mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg
Benzen mg/kg
Toluen mg/kg
Etylbenzen mg/kg
Xylener (o-, m-, p-) mg/kg
Sum BTEX mg/kg
Alifater >C5-C6 2,5 mg/kg
Alifater >C6-C8 2,0 mg/kg
Alifater >C8-C10 2,0 mg/kg
Alifater >C10-C12 5,0 mg/kg
alifater >C12-C35 10 mg/kg

Normpakke basic Alifater i bygningsmateriale DK

Analyseinfo

Pris: 2.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1.09
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 60 g
Emballasje: Rilsanpose eller 220 ml glasskrukke
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 LOD