Packages: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord

Tørt materiale / jord / Jord / Sediment / Faststoff

Komponent: Rapporteringsgrense:

Siloksaner i jord

Analyseinfo

Pris: 2.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Tørt materiale / jord
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA