Packages: 46
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser, Elementer, Øvrige analyser,

Organiske analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0,01 mg/kg
Acenaftylen 0,01 mg/kg
Acenaften 0,01 mg/kg
Fluoren 0,01 mg/kg
Fenantren 0,01 mg/kg
Antracen 0,01 mg/kg
Fluoranten 0,01 mg/kg
Pyren 0,01 mg/kg
Benzo(a)antracen 0,01 mg/kg
Krysen 0,01 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(a)pyren 0,01 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0,01 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0,01 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg

PAH-16 i olje [OG-1 olje]

Analyseinfo

Pris: 3.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: GC-HRMS, EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.25 mg/kg
PCB 52 0.25 mg/kg
PCB 101 0.25 mg/kg
PCB 118 0.25 mg/kg
PCB 138 0.25 mg/kg
PCB 153 0.25 mg/kg
PCB 180 0.25 mg/kg

PCB-7 i kondensator/olje [OG-2 olje]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 12766-1, EN 61619
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 100 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 100 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 100 mg/l
Propylenglykol (PG) 100 mg/l
Monoetylenglykol (MEG) 0.01 %
Dietylenglykol (DEG) 0.01 %
Trietylenglykol (TEG) 0.01 %
Propylenglykol (PG) 0.01 %

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Anmerkninger: Gi beskjed om det ønskes rapportering i mg/l eller % ved innlevering av prøve
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) ng/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) ng/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) ng/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) ng/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) ng/l
PF-3,7,-DMOA ng/l
HPFHpA ng/l

PFAS-17 Perfluorerte forbindelser i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 3.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 10 ng/l
PFTrDA (Perfluorotridekansyre) 25 ng/l
PFTeDA (Perfluorotetradekansyre) 25 ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 10 ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) 10 ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 10 ng/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 10 ng/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 10 ng/l
PFDA (Perfluordekansyre) 10 ng/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 10 ng/l
N-MeFOSAA (N-Metylperfluoroktansulfoamidosyre) 100 ng/l
EtFOSAA (N-Etylperfluoroktansulfonamidsyre) 100 ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 10 ng/l
FTS-8:2 Fluortelomersulfonat 10 ng/l
GenX 10 ng/l

PFAS-16, perfluorerte forbindelser (PFC) i kjemikalier, Miljødirektoratets prioritetsliste

Analyseinfo

Pris: 3.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Metode: DIN 38407-42
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 µg/l
As, arsen 3 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
B, bor 5 µg/l
Cd, kadmium 0.1 µg/l
Ca, kalsium 0.05 mg/l
Cr, krom 0.5 µg/l
Co, kobolt 0.3 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 0.02 mg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
K, kalium 0.1 µg/l
Mg, magnesium 0.03 mg/l
Mn, mangan 2 µg/l
Mo, molybden 3 µg/l
Na, natrium 0.1 µg/l
Ni, nikkel 3 µg/l
P, fosfor 50 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l
S, svovel 0.1 mg/l
Si, silisium 0.05 mg/l
Sr, strontium 0.5 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier, Hovedpakke (23 elementer) [E-2a]

Analyseinfo

Pris: 2.360 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 0.1 mg/kg
As, arsen 1 0.01 mg/kg
B, bor 1 2 mg/kg
Ba, barium 1 0.002 mg/kg
Ca, kalsium 1 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.001 mg/kg
Co, kobolt 1 0.002 mg/kg
Cr, krom 1 0.01 mg/kg
Cu, kobber 1 0.2 mg/kg
Fe, jern 1 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 0.02 mg/kg
K, kalium 1 2 mg/kg
Mg, magnesium 1 0.5 mg/kg
Mn, mangan 1 0.01 mg/kg
Mo, molybden 1 0.04 mg/kg
Na, natrium 1 2 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.01 mg/kg
P, fosfor 1 0.3 mg/kg
Pb, bly 1 0.01 mg/kg
S, svovel 1 2 mg/kg
Si, silisium 1 5 mg/kg
Sr, strontium 1 0.003 mg/kg
Zn, sink 1 0.05 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) [E-2b]

Analyseinfo

Pris: 2.820 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.002 mg/l
As, arsen 0.004 mg/l
Ba, barium 0.004 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.0002 mg/l
Co, kobolt 0.008 mg/l
Cr, krom 0.04 mg/l
Cu, kobber 0.04 mg/l
Fe, jern 0.08 mg/l
Hg, kvikksølv 8e-005 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.04 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 0.002 mg/l
Pb, bly 0.002 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 0.02 mg/l

V-3e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (18 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.265 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 515 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea

Urea i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.840 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38406-E5 etter urease-behandling
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.0002 %

Eddiksyre i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) (vannløselig) 2.0 mg/l

Klorid (Cl-) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: CSN 03 8526:2003, CSN 83 0530:200 part 20, SM 4500-Cl.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.995 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

/ Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
PFBA (Perfluorbutansyre) 1000 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 1000 µg/l
PFHxA (Perfluorheksansyre) 1000 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 1000 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 1000 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 1000 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 1000 µg/l
PFUnDA (Perfluorundekansyre) 1000 µg/l
PFDoDA (Perfluordodekansyre) 1000 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonat) 1000 µg/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) 1000 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) 1000 µg/l
PFDS (Perfluordekasulfonat) 1000 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 1000 µg/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) 1000 µg/l
HPFHpA 1000 µg/l

PFAS, Perfluorerte forbindelser i brannskum

Analyseinfo

Pris: 3.570 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Kjemikalier
Anbefalt prøvemengde: 20 ml
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA