Packages: 25
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser, Elementer, Øvrige analyser

Organiske analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0,01 mg/kg
Acenaftylen 0,01 mg/kg
Acenaften 0,01 mg/kg
Fluoren 0,01 mg/kg
Fenantren 0,01 mg/kg
Antracen 0,01 mg/kg
Fluoranten 0,01 mg/kg
Pyren 0,01 mg/kg
Benzo(a)antracen 0,01 mg/kg
Krysen 0,01 mg/kg
Benzo(b)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0,01 mg/kg
Benzo(a)pyren 0,01 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0,01 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0,01 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 mg/kg

PAH-16 i olje OG-1 olje PR

Analyseinfo

Pris: 4.900 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: GC-HRMS, EPA 429, ISO 11338
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.25 mg/kg
PCB 52 0.25 mg/kg
PCB 101 0.25 mg/kg
PCB 118 0.25 mg/kg
PCB 138 0.25 mg/kg
PCB 153 0.25 mg/kg
PCB 180 0.25 mg/kg

PCB-7 i kondensator/olje OG-2 olje PR

Analyseinfo

Pris: 1.150 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: EN 12766-1, EN 61619
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Monoetylenglykol (MEG) 100 mg/l
Dietylenglykol (DEG) 100 mg/l
Trietylenglykol (TEG) 100 mg/l
Propylenglykol (PG) 100 mg/l
Monoetylenglykol (MEG) 0.01 %
Dietylenglykol (DEG) 0.01 %
Trietylenglykol (TEG) 0.01 %
Propylenglykol (PG) 0.01 %

Glykoler (MEG, DEG, TEG, PG) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Glass
Metode: Intern metode, GC-MSD
Anmerkninger: Gi beskjed om det ønskes rapportering i mg/l eller % ved innlevering av prøve
Lab: ALS CZ

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg/l
As, arsen 0.01 µg/l
B, bor 2 µg/l
Ba, barium 0.002 µg/l
Ca, kalsium 1 µg/l
Cd, kadmium 0.001 µg/l
Co, kobolt 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Fe, jern 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 2 µg/l
Mg, magnesium 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.01 µg/l
Mo, molybden 0.04 µg/l
Na, natrium 2 µg/l
Ni, nikkel 0.01 µg/l
P, fosfor 0.03 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
S, svovel 2 µg/l
Si, silisium 5 µg/l
Sr, strontium 0.003 µg/l
Zn, sink 0.05 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier (ultrarene reagenser etc.) (23 metaller) E-2A

Analyseinfo

Pris: 2.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsen 1 mg/kg
B, bor 1 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Ca, kalsium 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 mg/kg
Co, kobolt 1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Fe, jern 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
Mg, magnesium 1 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Mo, molybden 1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 1 mg/kg
Si, silisium 1 mg/kg
Sr, strontium 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) E-2B LE

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.002 mg/l
As, arsen 0.004 mg/l
Ba, barium 0.004 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.0002 mg/l
Co, kobolt 0.008 mg/l
Cr, krom 0.04 mg/l
Cu, kobber 0.04 mg/l
Fe, jern 0.08 mg/l
Hg, kvikksølv 8e-005 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.04 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 0.002 mg/l
Pb, bly 0.002 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 0.02 mg/l

V-3e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (18 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie PR

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Urea

Urea i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 2.650 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 38406-E5 etter urease-behandling
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Eddiksyre (Etansyre) 0.0002 %

Eddiksyre i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Anmerkninger: Kontakt ALS for mer informasjon
Lab: GBA
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorid (Cl-) (vannløselig) 2.0 mg/l

Klorid (Cl-) i kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: CSN 03 8526:2003, CSN 83 0530:200 part 20, SM 4500-Cl.
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, fast kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: ISO 1928, EN 14918, EN 15170, DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Varmeverdi / brennverdi (kalorimetrisk) 0.50 MJ/kg
Varmeverdi / brennverdi (effektiv) 0.50 MJ/kg

Varmeverdi/brennverdi, flytende kjemikalie

Analyseinfo

Pris: 1.860 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: DIN 51900
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ