Packages: 16
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer

Elementer / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.02 % tørrstoff
CaO 0.1 % tørrstoff
Fe2O3 0.03 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.002 % tørrstoff
P2O5 0.02 % tørrstoff
K2O 0.03 % tørrstoff
SiO2 0.1 % tørrstoff
Na2O 0.03 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i geologiske prøver, bergarter og mineraler (23 elementer) [G-2]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.4 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.08 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.04 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 1 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.03 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.09 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.06 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.3 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.03 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.2 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.7 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 2 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.3 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.05 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.09 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.1 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.1 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.03 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.3 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i bergarter og mineral (33 metaller + oksider) [G-0]

Analyseinfo

Pris: 2.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff

Uran i pukk, bergarter og mineral [G-2 Uran]

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Eventuell knusing kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i bergarter/mineraler

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i bergarter [TC-1]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 100 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 500 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 100 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 10 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 200 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 10 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff

Totalinnhold elementer i bergarter [TC-2]

Analyseinfo

Pris: 1.480 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS etter smelte.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.1 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.2 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i bergarter [TC-3]

Analyseinfo

Pris: 2.520 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 0.1 mg/kg tørrstoff
Al, aluminium 10 mg/kg tørrstoff
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Au, Gull 0.05 mg/kg tørrstoff
B, bor 10 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 0.05 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 100 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 20 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ge, Germanium 10 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.05 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ir, Iridium 0.05 mg/kg tørrstoff
K, kalium 100 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.05 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.05 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 50 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.5 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 100 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.05 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Pd, Palladium 0.5 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.05 mg/kg tørrstoff
Pt, Platina 0.05 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 0.5 mg/kg tørrstoff
Re. Rhenium 0.05 mg/kg tørrstoff
Rh, Rhodium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ru, Rutenium 0.5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.1 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 400 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 0.2 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.05 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 0.5 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.05 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.05 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.05 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i bergarter [TC-4]

Analyseinfo

Pris: 7.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS enter etter smelte eller oppslutning med HNO3, HCl og HF. Valg tas på bakgrunn av prøvematriks.
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå