Packages: 12
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser

Organiske analyser / Passiv prøvetaking/vann

Komponent: Rapporteringsgrense:

TBT (Tributyltinn), analyse av passiv prøvetaker [PSO-11]

Analyseinfo

Pris: 3.930 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Metode: ISO 17353
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen
Acenaftylen
Acenaften
Fluoren
Fenantren
Antracen
Fluoranten
Pyren
Benzo(a)antracen
Krysen
Benzo(b)fluoranten
Benzo(k)fluoranten
Benzo(a)pyren
Dibenzo(ah)antracen
Benzo(ghi)perylen
Indeno(1,2,3-cd)pyren
sum PAH-16

PAH-16, polysykliske aromatiske hydrokarboner, analyse av passiv prøvetaker [PSO-1]

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: CSN 75 7554
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
sum PCB-7

PCB-7, polyklorerte bifenyler, analyse av passiv prøvetaker [PSO-2]

Analyseinfo

Pris: 1.870 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: EPA 1668, mod.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Membranen med innhold ekstraheres med n-heksan før Soxhlet-ekstraksjon foretas
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran

Dioksiner og furaner, analyse av passiv prøvetaker [PSO-4]

Analyseinfo

Pris: 8.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 28
PBDE 47
PBDE 99
PBDE-153
PBDE-154
PBDE-183

Bromerte flammehemmere (BFH), analyse av passiv prøvetaker [PSO-5]

Analyseinfo

Pris: 5.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fraksjon C8-C10 µg/l
Fraksjon C11-C16 µg/l
Fraksjon C17-C24 µg/l
Fraksjon C25-C36 µg/l

Olje C8-C36 i passiv prøvetaker [PSO-8]

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Metode: ISO 9377-2, Membranen med innhold ekstraheres med heksan
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Resultatene rapporteres i µg/SPMD og i tillegg gis en estimering av vannkonsentrasjonen. Vær oppmerksom på at beregning av vannkonsentrasjonen kun er en estimering da hydrokarboner består av en blanding av flere fraksjoner. Resultatene skal kun brukes som en indikasjon.
Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra µg/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
PFOA (Perfluoroktansyre) ng/l
PFNA (Perfluornonansyre) ng/l
PFOS (Perfluoroktansulfonat) ng/l
PFHxS (Perfluorheksansulfonat) ng/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) ng/l
N-Me FOSA (N-metylperfluor-1-oktansulfonamid) ng/l
FTS-6:2 (1H,1H,2H,2H-Perfluoroktansulfonat) ng/l

PFAS analyse av passiv prøvetaker

Analyseinfo

Pris: 5.050 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk
Emballasje: POCIS
Metode: Intern metode, LC-MS
Anmerkninger: Utførende Lab: E&H
Komponent: Rapporteringsgrense:
2,3,7,8-TetraCDD
1,2,3,7,8-PentaCDD
1,2,3,4,7,8-HeksaCDD
1,2,3,6,7,8-HeksaCDD
1,2,3,7,8,9-HeksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDD
Oktaklordibenzodioksin
2,3,7,8-TetraCDF
1,2,3,7,8-PentaCDF
2,3,4,7,8-PentaCDF
1,2,3,4,7,8-HeksaCDF
1,2,3,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,7,8,9-HeksaCDF
2,3,4,6,7,8-HeksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-HeptaCDF
Oktaklordibenzofuran
TEQ-Lowerbound
TEQ-Upperbound
PCB 77
PCB 81
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 126
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 169
PCB 170
PCB 180
PCB 189
TEQ (dl-PCB) - lower
TEQ (dl-PCB) - upper
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
Sum av PCB-7 (lower)
Sum av PCB-7 (upper)

Dioksiner (PCDD/F) og DL-PCBer i passiv prøvetaker, SPMD [PSO-4b]

Analyseinfo

Pris: 7.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra ng/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
4-n-Nonylfenol
4-t-Oktylfenol
4-n-Oktylfenol

Nonyl og oktylfenol i passive prøvetaker [PSO-18]

Analyseinfo

Pris: 2.080 NOK / prøve
Standard analysetid: 30 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1 stk SPMD
Emballasje: SPMD (PS Organic)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 5 virkedager, 100% tillegg.
Anmerkninger: Analysen av SPMD-membranen er akkreditert. Beregning fra µg/SPMD til vannkonsentrasjon er ikke akkreditert.
Måleusikkerhet (MU) 30 %
Utførende Lab: E&H