Packages: 12
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer

Elementer / Kjemikalier

Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg/l
As, arsen 0.01 µg/l
B, bor 2 µg/l
Ba, barium 0.002 µg/l
Ca, kalsium 1 µg/l
Cd, kadmium 0.001 µg/l
Co, kobolt 0.002 µg/l
Cr, krom 0.01 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Fe, jern 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l
K, kalium 2 µg/l
Mg, magnesium 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.01 µg/l
Mo, molybden 0.04 µg/l
Na, natrium 2 µg/l
Ni, nikkel 0.01 µg/l
P, fosfor 0.03 µg/l
Pb, bly 0.01 µg/l
S, svovel 2 µg/l
Si, silisium 5 µg/l
Sr, strontium 0.003 µg/l
Zn, sink 0.05 µg/l

Metaller i væsker/kjemikalier (ultrarene reagenser etc.) (23 metaller) E-2A

Analyseinfo

Pris: 2.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsen 1 mg/kg
B, bor 1 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Ca, kalsium 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 mg/kg
Co, kobolt 1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Fe, jern 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
Mg, magnesium 1 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Mo, molybden 1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 1 mg/kg
Si, silisium 1 mg/kg
Sr, strontium 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Metaller i faste kjemikalier (metallsalt, etc.) E-2B LE

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.002 mg/l
As, arsen 0.004 mg/l
Ba, barium 0.004 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.0002 mg/l
Co, kobolt 0.008 mg/l
Cr, krom 0.04 mg/l
Cu, kobber 0.04 mg/l
Fe, jern 0.08 mg/l
Hg, kvikksølv 8e-005 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.04 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 0.002 mg/l
Pb, bly 0.002 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Zn, sink 0.02 mg/l

V-3e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (18 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 3 mg/l
As, arsen 3 mg/l
B, bor 0.5 mg/l
Ba, barium 0.3 mg/l
Ca, kalsium 5 mg/l
Cd, kadmium 0.5 mg/l
Co, kobolt 0.5 mg/l
Cr, krom 0.8 mg/l
Cu, kobber 0.3 mg/l
Fe, jern 1 mg/l
K, kalium 10 mg/l
Li, litium 0.3 mg/l
Mg, magnesium 4 mg/l
Mn, mangan 0.3 mg/l
Mo, molybden 0.5 mg/l
Na, natrium 13 mg/l
Ni, nikkel 1 mg/l
P, fosfor 4 mg/l
Pb, bly 3 mg/l
S, svovel 5 mg/l
Si, silisium 1 mg/l
Sr, strontium 0.05 mg/l
V, vanadium 0.3 mg/l
Zn, sink 0.3 mg/l

V-4e, Metaller i lut (grønn- eller hvitlut) (24 metaller)

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 ml
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fosfor (P-total) 0.060 mg/l

Fosfor-total i kjemikalie PR

Analyseinfo

Pris: 480 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 11885, AITM3-0032
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.05 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.01 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
La, lantan 5 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 16 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI (1000 gr C) mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

MF-6, Metaller i kalk, grønnlut, elfilteravsetninger (22 metaller + oksider)

Analyseinfo

Pris: 1.640 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.02 mg/kg
As, arsen 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.01 mg/kg
Cu, kobber 0.01 mg/kg
Fe, jern 0.05 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.005 mg/kg
Mn, mangan 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.02 mg/kg
Pb, bly 0.01 mg/kg
V, vanadium 0.01 mg/kg
Zn, sink 0.02 mg/kg

Metaller i oljer og løsningsmidler (13 metaller) E-2D

Analyseinfo

Pris: 2.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Kontakt ALS
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halogener total (Cl, F, Br, I) 1.0 mg/kg

Halogener total (TX) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: EPA 9076
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Lab: ALS CZ