Packages: 34
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer

Elementer / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ca, kalsium 30 mg/kg

Kalsium i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv 10 µg/kg
Al, aluminium 5000 µg/kg
As, arsen 50 µg/kg
B, bor 5000 µg/kg
Ba, barium 500 µg/kg
Be, beryllium 10 µg/kg
Ca, kalsium 100000 µg/kg
Cd, kadmium 20 µg/kg
Co, kobolt 50 µg/kg
Cr, krom 200 µg/kg
Cs, cesium 10 µg/kg
Cu, kobber 500 µg/kg
Fe, jern 5000 µg/kg
Hg, kvikksølv 50 µg/kg
K, kalium 500000 µg/kg
Li, litium 500 µg/kg
Mg, magnesium 50000 µg/kg
Mn, mangan 500 µg/kg
Mo, molybden 100 µg/kg
Na, natrium 200000 µg/kg
Ni, nikkel 200 µg/kg
P, fosfor 200000 µg/kg
Pb, bly 100 µg/kg
Rb, rubidium 200 µg/kg
S, svovel 200000 µg/kg
Sb, antimon 50 µg/kg
Se, selen 500 µg/kg
Si, silisium 500000 µg/kg
Sn, tinn 200 µg/kg
Sr, strontium 200 µg/kg
Th, thorium 10 µg/kg
Ti, titan 5000 µg/kg
Tl, thallium 10 µg/kg
U, uran 10 µg/kg
V, vanadium 50 µg/kg
Zn, sink 2000 µg/kg

F-17, Metaller i fett og olje (næringsmidler)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Listen er aktuelle metaller. Pris avhenger av mengde metaller. Ta kontakt for mer informasjon
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 20 µg/kg
Hg, kvikksølv 20 µg/kg
Cd, kadmium 5 µg/kg
Pb, bly 30 µg/kg

F-14 tørre, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i tørre næringsmidler/kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 5 µg/kg
Hg, kvikksølv 5 µg/kg
Cd, kadmium 2 µg/kg
Pb, bly 10 µg/kg

F-14 ferske, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i ferske/utørkede næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Pb, bly 0.5 µg/l

F-14 brus, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i mineralvann/brus

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 2.5 µg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
Cd, kadmium 0.25 µg/l
Pb, bly 2.5 µg/l

F-14 juice/melk, Toksiske metaller (As,Cd,Pb,Hg) i juice/melk

Analyseinfo

Pris: 1.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 30 µg/kg
As, arsen 20 µg/kg
Cr, krom 50 µg/kg
Mn, mangan 200 µg/kg
Zn, sink 500 µg/kg
Cd, kadmium 5 µg/kg
Cu, kobber 200 µg/kg
Ni, nikkel 50 µg/kg
Co, kobolt 20 µg/kg
Hg, kvikksølv 20 µg/kg
Mo, molybden 30 µg/kg
Fe, jern 2000 µg/kg
Se, selen 200 µg/kg
Al, aluminium 2000 µg/kg
Ca, kalsium 30000 µg/kg
K, kalium 200000 µg/kg
Mg, magnesium 20000 µg/kg
Na, natrium 50000 µg/kg
S, svovel 50000 µg/kg
P, fosfor 50000 µg/kg
V, vanadium 20 µg/kg

F-13 tørre, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i tørre næringsmidler/kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 10 µg/kg
As, arsen 5 µg/kg
Cr, krom 20 µg/kg
Mn, mangan 50 µg/kg
Zn, sink 200 µg/kg
Cd, kadmium 2 µg/kg
Cu, kobber 50 µg/kg
Ni, nikkel 20 µg/kg
Co, kobolt 5 µg/kg
Hg, kvikksølv 5 µg/kg
Mo, molybden 10 µg/kg
Fe, jern 500 µg/kg
Se, selen 50 µg/kg
Al, aluminium 500 µg/kg
Ca, kalsium 10000 µg/kg
K, kalium 50000 µg/kg
Mg, magnesium 5000 µg/kg
Na, natrium 20000 µg/kg
S, svovel 20000 µg/kg
P, fosfor 20000 µg/kg
V, vanadium 5 µg/kg

F-13 ferske, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i ferske/utørkede næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 0.5 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Cr, krom 2 µg/l
Mn, mangan 5 µg/l
Zn, sink 20 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Fe, jern 50 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Al, aluminium 50 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
K, kalium 100 µg/l
Mg, magnesium 50 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
S, svovel 500 µg/l
P, fosfor 100 µg/l
V, vanadium 0.5 µg/l

F-13 brus, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i mineralvann/brus

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 2.5 µg/l
As, arsen 2.5 µg/l
Cr, krom 10 µg/l
Mn, mangan 25 µg/l
Zn, sink 100 µg/l
Cd, kadmium 0.25 µg/l
Cu, kobber 25 µg/l
Ni, nikkel 10 µg/l
Co, kobolt 1 µg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
Mo, molybden 5 µg/l
Fe, jern 250 µg/l
Se, selen 25 µg/l
Al, aluminium 250 µg/l
Ca, kalsium 1000 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 250 µg/l
Na, natrium 1000 µg/l
S, svovel 2500 µg/l
P, fosfor 500 µg/l
V, vanadium 2.5 µg/l

F-13 juice/melk, Mineraler, sporelementer og toksiske metaller i juice/melk

Analyseinfo

Pris: 2.375 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 30 µg/kg
As, arsen 20 µg/kg
Cr, krom 50 µg/kg
Mn, mangan 200 µg/kg
Zn, sink 500 µg/kg
Cd, kadmium 5 µg/kg
Cu, kobber 200 µg/kg
Ni, nikkel 50 µg/kg
Co, kobolt 20 µg/kg
Hg, kvikksølv 20 µg/kg
Mo, molybden 30 µg/kg
Fe, jern 2000 µg/kg
Se, selen 200 µg/kg
Al, aluminium 2000 µg/kg

F-12 tørre, Sporelementer og toksiske metaller i tørre næringsmidler/kosttilskudd

Analyseinfo

Pris: 1.825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 10 µg/kg
As, arsen 5 µg/kg
Cr, krom 20 µg/kg
Mn, mangan 50 µg/kg
Zn, sink 200 µg/kg
Cd, kadmium 2 µg/kg
Cu, kobber 50 µg/kg
Ni, nikkel 20 µg/kg
Co, kobolt 5 µg/kg
Hg, kvikksølv 5 µg/kg
Mo, molybden 10 µg/kg
Fe, jern 500 µg/kg
Se, selen 50 µg/kg
Al, aluminium 500 µg/kg

F-12 ferske, Sporelementer og toksiske metaller i ferske/utørkede næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 0.5 µg/l
As, arsen 0.5 µg/l
Cr, krom 2 µg/l
Mn, mangan 5 µg/l
Zn, sink 20 µg/l
Cd, kadmium 0.05 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Ni, nikkel 2 µg/l
Co, kobolt 0.2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.2 µg/l
Mo, molybden 1 µg/l
Fe, jern 50 µg/l
Se, selen 5 µg/l
Al, aluminium 50 µg/l

F-12 brus, Sporelementer og toksiske metaller i mineralvann/brus

Analyseinfo

Pris: 1.825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pb, bly 2.5 µg/l
As, arsen 2.5 µg/l
Cr, krom 10 µg/l
Mn, mangan 25 µg/l
Zn, sink 100 µg/l
Cd, kadmium 0.25 µg/l
Cu, kobber 25 µg/l
Ni, nikkel 10 µg/l
Co, kobolt 1 µg/l
Hg, kvikksølv 1 µg/l
Mo, molybden 5 µg/l
Fe, jern 250 µg/l
Se, selen 25 µg/l
Al, aluminium 250 µg/l

F-12 juice/melk, Sporelementer og toksiske metaller i juice/melk

Analyseinfo

Pris: 1.825 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 500 µg/kg
Cu, kobber 200 µg/kg
Fe, jern 2000 µg/kg
Ca, kalsium 30000 µg/kg
K, kalium 200000 µg/kg
Mg, magnesium 20000 µg/kg
Na, natrium 50000 µg/kg
S, svovel 50000 µg/kg
P, fosfor 50000 µg/kg

F-11 tørre, Mineraler og essensielle metaller i tørre næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 200 µg/kg
Cu, kobber 50 µg/kg
Fe, jern 500 µg/kg
Ca, kalsium 10000 µg/kg
K, kalium 50000 µg/kg
Mg, magnesium 5000 µg/kg
Na, natrium 20000 µg/kg
S, svovel 20000 µg/kg
P, fosfor 20000 µg/kg

F-11 ferske, Mineraler og essensielle metaller i ferske/utørkede næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 20 µg/l
Cu, kobber 5 µg/l
Fe, jern 50 µg/l
Ca, kalsium 200 µg/l
K, kalium 100 µg/l
Mg, magnesium 50 µg/l
Na, natrium 200 µg/l
S, svovel 500 µg/l
P, fosfor 100 µg/l

F-11 brus, Mineraler og essensielle metaller i mineralvann/brus

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 100 µg/l
Cu, kobber 25 µg/l
Fe, jern 250 µg/l
Ca, kalsium 1000 µg/l
K, kalium 500 µg/l
Mg, magnesium 250 µg/l
Na, natrium 1000 µg/l
S, svovel 2500 µg/l
P, fosfor 500 µg/l

F-11 juice/melk, Mineraler og essensielle metaller i juice/melk

Analyseinfo

Pris: 1.325 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enkeltmetall i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.08 mg/kg

Kvikksølv (Hg) i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
P, fosfor 20 mg/kg

Fosfor i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Jod-tall

Jod-tall

Analyseinfo

Pris: 940 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: DGF C-IV 11a
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
I, Jod

Jod i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 g eller 10g homogent materiale
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Oppslutning og enkel prøveopparbeidelse inngår i prisen
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg
As, arsen 1 mg/kg
B, bor 1 mg/kg
Ba, barium 1 mg/kg
Ca, kalsium 1 mg/kg
Cd, kadmium 1 mg/kg
Co, kobolt 1 mg/kg
Cr, krom 1 mg/kg
Cu, kobber 1 mg/kg
Fe, jern 1 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 mg/kg
K, kalium 1 mg/kg
Mg, magnesium 1 mg/kg
Mn, mangan 1 mg/kg
Mo, molybden 1 mg/kg
Na, natrium 1 mg/kg
Ni, nikkel 1 mg/kg
P, fosfor 1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
S, svovel 1 mg/kg
Si, silisium 1 mg/kg
Sr, strontium 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Metaller i salt som P16020 / E2B

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
1 Rapporteringsgrensene kan variere avhengig av prøvens sammensetning
Komponent: Rapporteringsgrense:
Zn, sink 3 mg/kg

Sink i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fe, jern 3 mg/kg

Jern i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mg, magnesium 4 mg/kg

Magnesium i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode, ICP-OES
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK