Packages: 101
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi

Mikrobiologi / Næringsmiddel

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerob DIPSLIDE 35 grader per slide

Aerobe mikroogranismer på Dipslide ved 35 grader SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Dipslide
Metode: LABslide
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100

Aerobe mikroorganismer i hygieneprøver SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Petrifilm Aerobic Count plate AFNOR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 100-490.000 CFU/g

Aerobe mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: AFNOR BIO 12/35-05/13
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe sporer SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe sporer SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: intern metode
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) 2 1 CFU/ml

E.coli i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10-49.000 CFU/g

E.coli i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/13-02-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,35
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

E.coli absence

Analyseinfo

Pris: 150 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på ISO/TS 16649-3:2005
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 10-49.000 CFU/g

Bacillus cereus i næringsmidler, TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 071401, TEMPO, MPN-metode
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,45
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 100 CFU/g

Bacillus cereus presumptiv i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 67 (2003)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,38 log10 ; Melk 0,17 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
NHE (ikke-hemolytisk enteroksin)
HBL (Hemolysin)

Bacillus cereus toksin påvisning GO

Analyseinfo

Pris: 875 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GLISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Campylobacter 1 påvist/ikke påvist

Campylobacter i næringsmiddel, kvalitativ UC

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 10727-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
1 Grense for påvist er 1 CFU / 25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens 10 CFU/g

Clostridium perfringens i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 95
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfittreduserende clostrider 1 10 CFU/g

Anaerobe sulfittreduserende clostrider i faste næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 56 (2015)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,15 log10
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 For faste prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 10-49.000 CFU/g

Enterobacteriaceae i næringsmidler TEMPO SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/21-12/06
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,30
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enterokokker i næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 68
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier aerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, aerobt

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Sarpsborg

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hemolytiske bakterier anaerob 1 100 CFU/g eller CFU/ml

Hemolytiske bakterier i næringsmidler, anaerobt

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Overflatestryk på blodskål
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Analysen utføres ved 37 grader Celsius
Lab: ALS Sarpsborg

1 LOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Hydrogensulfidproduserende bakterier i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på NMKL 96
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall 10 CFU/g

Kimtall [Kimtall] i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se aerobe mikroorganismer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall, kolonitelling 30°C 10 CFU/g

Kimtall, kolonitelling 30°C i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Se aerobe mikroorganismer
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kimtall i fisk og sjømat

Analyseinfo

Pris: 240 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode basert på NMKL 96
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Kun for fisk og sjømat. Se andre metoder for andre matrikser
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme bakterier 1 10 CFU/g
Koliforme bakterier 2 1 CFU/ml

Koliforme bakterier i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 170 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/2-09/89
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,20 log10 ; Kjøtt 0,15 log10 ; Melk 0,40 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder faste matvarer
2 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koliforme mikroorganismer 1 10-49.000 CFU/g

Koliforme mikroorganismer i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/17-12-05
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,45
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:

Koliforme bakterier i hygieneprøver

Analyseinfo

Pris: 70 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/2-09/89
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Fremmedkim i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 110 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 13559
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 2 CFU/25g

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: ISO 11290-1
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 2 CFU/25g

Listeria monocytogenes, kvalitativ, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 11290-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr også kvantitativ analyse, ta kontakt
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melkesyrebakterier

Melkesyrebakterier i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 140
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Melkesyrebakterier 1 100-490.000 CFU/g

Melkesyrebakterier i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AOAC 071401
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,60
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg

1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Pseudomonas aeruginosa 50 CFU/g

Pseudomonas aeruginosa i næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Basert på NS-EN ISO 16266
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella i næringsmidler og fôr

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO 6579 (2002)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:
Salmonella 1 påvist/ikke påvist

Salmonella på svaber

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: ISO 6579 (2002)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Lab: ALS Sarpsborg

1 Grense for påvist er 2 CFU/25 g
Komponent: Rapporteringsgrense:

Shigella spp.

Analyseinfo

Pris: 900 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: §64 LFGB
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio, patogene påvist/ikke påvist

Vibrio, påvisning i næringsmiddel SR

Analyseinfo

Pris: 520 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 156
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio parahemolyticus påvist/ikke påvist

Vibrio Parahaemolyticus UC

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio cholerae påvist/ikke påvist

Vibrio Cholerae GO

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus - enterotoksin A-E pos/neg /25g

Staphylococcus - enterotoksin A-E

Analyseinfo

Pris: 2.600 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus 1 100 CFU/g

Staphylococcus aureus i faste næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 66
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,25 log10 ; Kjøtt 0,25 log10 ; Melk 0,21 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder faste matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:

Staphylococcus aureus i næringsmidler, TEMPO

Analyseinfo

Pris: 160 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/28-04/10
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Log 0,50
Pris for prøvepreparering kommer i tillegg.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Yersinia enterocolitica UC

Analyseinfo

Pris: 625 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

TermoAcidofile bakterier i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 320 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: Intern metode
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 10 CFU/25g

Listeria monocytogenes, kvantitativ, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 11290-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,50 log10. Kjøtt 0,70 log10.
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Halofile bakterier 10 CFU/g (ml)

Halofile bakterier i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 585 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Caso-Agar, 3%NaCl, 25C
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cronbacter Sakazakii 10 /25g

Cronbacter Sakazakii UC

Analyseinfo

Pris: 650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 25 g
Metode: ISO/TS 22964:2006(E)
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Akkreditert i matriksen "Infant milk formulations". Andre matrikser vil analyseres etter samme metode, dog uakkreditert
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium perfringens Påvist/Ikke påvist /1g

Clostridium Perfringens (påvist/ikke påvist i 1g) UC

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ESGMM565
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koagulasepositive stafylokokker Påvist/ikke påvist

Koagulasepositive stafylokokker, absence 1/g

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ESGMM562
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hepatitt A Påvist/Ikke påvist /25g

Hepatitt A - kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: >100g
Metode: Real-Time PCR, ISO/TS 15216-2: 2017-03
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kimtall
Mugg
Gjær
E. coli (Escherichia coli)
Galletolerante gram negative bakterier
Staphylococcus aureus
Salmonella
Pseudomonas aeruginosa

Total kim og patogene i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 2.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:

Koliforme mikroorganismer absence

Analyseinfo

Pris: 450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 4831
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vibrio spp påvist/ikke påvist /25g

Vibrio spp GO

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 21872-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
STEC E.Coli

Shiga toksin produserende E.Coli (STEC)

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO/TS 13136:2012
Komponent: Rapporteringsgrense:
STEC E.Coli

Enteroregative E.coli (EAEC)

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Intern metode, MEB 253.01
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sulfittreduserende clostrider 1 1 CFU/ml

Anaerobe sulfittreduserende clostrider i flytende næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 140 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 56 (2015)
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg

1 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus 1 10 CFU/ml

Bacillus cereus presumptiv i flytende næringsmidler SR

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 67 (2003)
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,30 log10 ; Kjøtt 0,38 log10 ; Melk 0,17 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Staphylococcus aureus 1 10 CFU/ml

Staphylococcus aureus i flytende næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 270 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 66
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Måleusikkerhet: Fisk 0,25 log10 ; Kjøtt 0,25 log10 ; Melk 0,21 log 10
Lab: ALS Sarpsborg

1 Gjelder flytende matvarer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Bacillus cereus emetisk toksin

Bacillus cereus emetisk toksin GO

Analyseinfo

Pris: 1.650 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: GLISA
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:

Aerobe mikroorganismer på blodskål SR

Analyseinfo

Pris: 190 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Anaerobe mikroorganismer på blodskål SR

Analyseinfo

Pris: 200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100

Aerobe mikroorganismer i faste næringsmidler, petrifilm SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Petrifilm Aerobic Count plate AFNOR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aerobe mikroorganismer 1 0-100

Aerobe mikroorganismer i flytende næringsmidler, petrifilm SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: Petrifilm Aerobic Count plate AFNOR
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
E. coli (Escherichia coli) 1 10 CFU/g
E. coli (Escherichia coli) 2 1 CFU/ml

E.coli i hygieneprøver, petrifilm

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR 3M 01/08-06/01
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 For faste prøver
2 For flytende prøver
Komponent: Rapporteringsgrense:

Enterobacteriaceae i hygieneprøver, petrisvaber SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: NMKL 144
Akkreditering: Nei
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 2 CFU/25g

Listeria monocytogenes, kvalitativ, hygienekontroll samleprøve

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Emballasje: Svaber
Metode: ISO 11290-1
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Bestill svaber/klut fra ALS
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:
Listeria monocytogenes 2 CFU/25g

Listeria monocytogenes, kvalitativ, i næringsmidler, samleprøve

Analyseinfo

Pris: 420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: ISO 11290-1
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøvemengde angitt er generell angitt mengde for å få en homogen prøve av næringsmidler. Ta kontakt for minimumsmengde
Anmerkninger: Vi tilbyr også kvantitativ analyse, ta kontakt
Lab: ALS Sarpsborg
Komponent: Rapporteringsgrense:

Artsbestemmelse mikrobiologisk Malditof UC

Analyseinfo

Pris: 810 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDITOF
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er per art
Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Koagulasepositive stafylokokker 1 CFU/g

Staphylococcus absence

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
Gjær 20 CFU/g

Gjær, osmofil, i næringsmidler

Analyseinfo

Pris: 290 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: MALDITOF
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS UK
Komponent: Rapporteringsgrense:
STEC E.Coli

E.coli O157:H7 Screening

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Metode: ISO/TS 13136:2012
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:
Norovirus pos./neg. /25g

Norovirus - kvalitativ

Analyseinfo

Pris: 2.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: >100g
Metode: Real-Time PCR, ISO/TS 15216-2: 2017-03
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA-FOOD
Komponent: Rapporteringsgrense:
Enterobacteriaceae 1 10-49.000 CFU/g

Enterobacteriaceae i petrisvaber SR

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 250 g
Emballasje: Originalforpakning (dersom det er ferdigvarer)
Metode: AFNOR BIO 12/21-12/06
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Sarpsborg
1 Måleområde
Komponent: Rapporteringsgrense:
Clostridium botulinum

Clostridium botulinum

Analyseinfo

Pris: 1.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 100 g/100 ml
Metode: Real Time PCR
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Tondela
Komponent: Rapporteringsgrense:

Covid-19: SARS-Co-V-2 på overflate av næringsmiddel med PCR

Analyseinfo

Pris: 1.800 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Prøvetype: Næringsmiddel
Analysetype: Mikrobiologi
Anmerkninger: Produkt blir svabret ved lab: 2 x 15 cm.
Lab: ALS Tondela