Packages: 23
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest

Partikler/asbest / Luft/Arbeidsmiljø

Komponent: Rapporteringsgrense:

Asbest og syntetiske fibre, fibertelling og bestemmelse i filterprøver, A-1a PR

Analyseinfo

Pris: 1.275 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: NIOSH 7400, PCM Lysmikroskop
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 %

Bestemmelse av andre fibre enn asbest i støv A-2D STØV ST

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver - Grenseverdi Arbeidstilsynet A-2a OS

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: anbefalt 150-400 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Sporer 7 fibre/mm^2

A-3g Mugg/sporer på filter

Analyseinfo

Pris: 1.470 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen kan kun anvedes for å kontrollere om sporer fins i luften, ikke for å identifisere sporetypene.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse på filter, kvantitativ A-4A ST

Analyseinfo

Pris: 3.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Anbefalt volum 500-1500 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Analysen identifiseres hvilken partikkeltype som forekommer og i hvilke størrelser. Innholdet av partikler >1µm og <1 µm beregnes
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelanalyse på materialprøve eller tape, kvalitativ A-4B ST

Analyseinfo

Pris: 2.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: Intern metode, SEM
Ekspress: Ja
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er kvalitativ og benyttes for å identifisere hvilke partikkeltyper som forekommer i støv eller et material. Partiklene deles opp i grupper avhenging av sammensetningen.Kan benyttes for å se etter spesifikke partikler eller finne ut av opprinnelsen.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
<1 µm %
1-2 µm %
2-5 µm %
5-10 µm %
10-20 µm %
>20 µm %

Partikkelstørrelsesfordeling A-4C

Analyseinfo

Pris: 2.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen er for partikler som i størrelse i hovedsak ligger mellom >0.1 og <100 µm. For størrelse utenom dette må andre analyser benyttes. Resultatet presenteres i tabell med både mengde% og vekt% angitt
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

Totalstøv og respirabelt støv inkl. filter A-4D

Analyseinfo

Pris: 350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 5 µg totalt

Kvarts (alfa-kvarts) i støv på cellulosefilter (FTIR) A-5A PR

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: Intermetode, basert på NIOSH 7602
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Partikkelbestemmelse, semikvantitativ SEM/EDS A-4E

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: Intern metode, SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analysen benyttes for å identifisere og kvantifisere hvilke elementer som inngår i et material. Elementer med atomnummer <6 kan ikke identifiseres
Deteksjonsgrensen for de enkelte elementer ligger stort sett rundt 0.1%, men kan være høyere dersom enkelte elementkombinasjoner forekommer da enkelte elementtopper overlapper
Eksempel på hvordan en rapport kan se ut
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts 0.0050 mg totalt
Tridymitt 0.020 mg totalt
Kristobalitt 0.0050 mg totalt

Kvarts, tridymitt og kristoballitt på filterprøver (sølvfiltermetode) A-5C XX

Analyseinfo

Pris: 2.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 100 liter
Metode: Intern metode, basert på NIOSH 7500
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: annen
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
As, arsen 0.005 µg totalt
Ba, barium 0.01 µg totalt
Be, beryllium 0.0005 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Metaller i totalstøv på filter A-6t LE

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Egnet filtertype er Mixed cellulose membranfilter i monitor. Størrelse på filter enten 25mm eller 37mm
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
K, kalium 50 µg totalt
Li, litium 0.01 µg totalt
Mn, mangan 0,0005 µg totalt
Na, natrium 5 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
Sn, tinn 0.005 µg totalt

Metaller i inhalerbart støv på filter A-6i LE

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.1 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0,0005 µg totalt
Cu, kobber 0,02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Metaller i respirabelt støv på filter A-6r LE

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Egnet filtertype er filter til foravskiller, 37mm eller 25mm, i monitor
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg

Muggsopp etter nedfallsmetoden

Analyseinfo

Pris: 250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Ta kontakt med oss for kjøp av agarskåler.
Dette resultatet gir kun en kvantifisering av muggsporer. Hvis man er interessert i en mer inngående luftanalyse, ta kontakt for tilbud.
Komponent: Rapporteringsgrense:
Mugg og gjær ved 22 grader
Mugg og gjær ved 37 grader
Aerobe mikroorganismer

Mugg i luft (inneklima)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Akkreditering: Nei
Instruks: Eksponer agarskål for luft i aktuelt miljø i 15 minutter
Anmerkninger: Det vil bli skrevet en inneklimarapport som gir informasjon om hvilke typer mugg som er tilstedeværende i prøven og om det kan være fuktskader som er årsaken.
Det er viktig ved en slik analyse at også uteluften prøvetas for mugg og gjær.
Ta kontakt for tilbud
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0,001 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver - Grenseverdi Folkehelseinstituttet A-2A OS

Analyseinfo

Pris: 1.690 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Minimum 2000 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0,001 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver På Dagen (A-2A Sameday) - Grenseverdi Folkehelseinstituttet A-2A OS

Analyseinfo

Pris: 5.915 NOK / prøve
Standard analysetid: Samme dag
Raskeste svartid: 3 timer
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Minimum 2000 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0.1 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver På Dagen (A-2A Sameday) - Grenseverdi Arbeidstilsynet A-2A OS

Analyseinfo

Pris: 5.915 NOK / prøve
Standard analysetid: Samme dag
Raskeste svartid: 3 timer
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: anbefalt 150-400 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering samme dag dersom levert før 14:00. Spesialpris.
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 4 fibre/mm^2

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver 09:00-service (09:00 A-2A) - Grenseverdi Arbeidstilsynet A-2A OS

Analyseinfo

Pris: 4.225 NOK / prøve
Standard analysetid: 1 working day
Raskeste svartid: 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: anbefalt 150-400 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 express, egne priser, ta kontakt. 1 dag: 100% tillegg, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fibre 0,001 fibre/cm3

Asbestfibertelling og-identifisering på filterprøver 09:00-service (09:00 A-2A) - Grenseverdi Folkehelseinstituttet A-2A OS

Analyseinfo

Pris: 4.225 NOK / prøve
Standard analysetid: 1 working day
Raskeste svartid: 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: Minimum 2000 liter
Emballasje: Polykarbonatfilter for SEM, 25 mm eller 37 mm
Metode: SEM
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Deteksjonsgrensen endres med prøvetakingsvolumet. Filtre med en større diameter har høyere deteksjonsgrense og benyttes kun dersom det er mye støv i luften
Opplys på bestillingen hvilke fibertyper som forventes å finnes.Når det gjelder asbest defineres asbesttypen. Måleverdien er summen av alle asbestfibre i prøven
Prisen er for analyse. Pris for filter kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.005 µg totalt
Ca, kalsium 2 µg totalt
Cd, kadmium 0.0005 µg totalt
Co, kobolt 0.0005 µg totalt
Cr, krom 0.01 µg totalt
Cu, kobber 0.02 µg totalt
Fe, jern 0.2 µg totalt
Mn, mangan 0.005 µg totalt
Mo, molybden 0.0005 µg totalt
Ni, nikkel 0.005 µg totalt
Pb, bly 0.001 µg totalt
V, vanadium 0.001 µg totalt
Zn, sink 0.5 µg totalt

Metaller i støv på filer A-6a LE

Analyseinfo

Pris: 1.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) og EPA 200.8 (mod.)
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Egnet filtertype er Mixed cellulose membranfilter i monitor. Størrelse på filter enten 25mm eller 37mm
Lab: ALS Luleå