Packages: 21
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer, Kombinasjonspakker, Øvrige analyser

Elementer / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 3 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 2 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 1 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 3 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
Al2O3 0.02 % tørrstoff
CaO 0.1 % tørrstoff
Fe2O3 0.03 % tørrstoff
MgO 0.02 % tørrstoff
MnO2 0.002 % tørrstoff
P2O5 0.02 % tørrstoff
K2O 0.03 % tørrstoff
SiO2 0.1 % tørrstoff
Na2O 0.03 % tørrstoff
TiO2 0.002 % tørrstoff

Metaller i geologiske prøver, bergarter og mineraler (23 elementer) [G-2]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ba, barium 2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Ce, cerium 0.4 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 5 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Dy, dysprosium 0.08 mg/kg tørrstoff
Eu, europium 0.04 mg/kg tørrstoff
Er, erbium 0.1 mg/kg tørrstoff
Ga, gallium 1 mg/kg tørrstoff
Gd, gadolinium 0.03 mg/kg tørrstoff
Hf, hafnium 0.09 mg/kg tørrstoff
Ho, holmium 0.06 mg/kg tørrstoff
La, lantan 0.3 mg/kg tørrstoff
Lu, lutetium 0.03 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.2 mg/kg tørrstoff
Nd, neodym 0.7 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 10 mg/kg tørrstoff
Pr, praseodym 0.1 mg/kg tørrstoff
Rb, rubidium 2 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sm, samarium 0.3 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 1 mg/kg tørrstoff
Ta, tantal 0.05 mg/kg tørrstoff
Tb, terbium 0.09 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.1 mg/kg tørrstoff
Tm, thulium 0.1 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.03 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 0.3 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.5 mg/kg tørrstoff
Yb, ytterbium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i bergarter og mineral (33 metaller + oksider) [G-0]

Analyseinfo

Pris: 2.140 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff

Uran i pukk, bergarter og mineral [G-2 Uran]

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8.
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Eventuell knusing kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i bergarter/mineraler

Analyseinfo

Pris: 5.450 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.05 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.1 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.05 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 1 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 100 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0.05 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.5 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff

Totalinnhold elementer i bergarter [TC-1]

Analyseinfo

Pris: 1.760 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Flere elementer kan analyseres som tilleggselementer, kostnad påkommer. TA kontakt.
Lab: ALS Luleå

Kombinasjonspakker / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tørrstoff %
As, arsen 3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.1 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.08 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 10 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 5 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.5 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 20 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 2 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 50 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 4 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 2 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.05 mg/kg tørrstoff
Th, thorium 0.05 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 200 mg/kg tørrstoff
LOI % tørrstoff
Sum oksider % tørrstoff
SiO2 % tørrstoff
Al2O3 % tørrstoff
CaO % tørrstoff
Fe2O3 % tørrstoff
K2O % tørrstoff
MgO % tørrstoff
MnO2 % tørrstoff
Na2O % tørrstoff
P2O5 % tørrstoff
TiO2 % tørrstoff
TOC (totalt organisk karbon) % tørrstoff
TIC (totalt uorganisk karbon) % tørrstoff

Alunskiferpakke

Analyseinfo

Pris: 3.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Rilsanpose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Anmerkninger: Pris for prøveopparbeidelse kommer i tillegg
ALS kan ikke tolke resultatene og avgjøre hvorvidt materialet er alunskifer. Se veileder på sidene til Miljødirektoratet
Lab: ALS CZ og ALS Luleå

Øvrige analyser / Bergarter og mineral

Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i bergarter, prøvemengde 0-2 kg

Analyseinfo

Pris: 1.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:

pH i bergarter, prøvemengde 2-5 kg

Analyseinfo

Pris: 1.590 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bergarter og mineral
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Plast
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm