Packages: 228
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest, Kombinasjonspakker, Pesticider, Elementer, Organiske analyser, Øvrige analyser, Prøvepreparering, Mugg og hussopp, Mikrobiologi, Industri, Bygningsmateriale

Partikler/asbest / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Aktinolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Amosittasbest 1 påvist/ikke påvist
Antofylittasbest 1 påvist/ikke påvist
Krysotilasbest 1 påvist/ikke påvist
Krokidolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Tremolittasbest 1 påvist/ikke påvist

Asbest, kvalitativ, støv på teip [A-2b]

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 5-10 cm
Emballasje: ALS prøvetakingsteip
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Instruks: Prøven tas på tape. Klistres sammen etter prøvetaking
Anmerkninger: Teipen må være klar (gjennomsiktig). Benytt ALS prøvetakingsteip
Lab: ALS Oslo

1 Deteksjonsgrense er 0,1 vektprosent
Komponent: Rapporteringsgrense:
Aktinolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Amosittasbest 1 påvist/ikke påvist
Antofylittasbest 1 påvist/ikke påvist
Krysotilasbest 1 påvist/ikke påvist
Krokidolittasbest 1 påvist/ikke påvist
Tremolittasbest 1 påvist/ikke påvist

Asbest kvalitativt, i materiale [A-1b]

Analyseinfo

Pris: 990 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: 2cm^3, mer om prøven er inhomogen
Emballasje: Dobbel Ziplock pose
Metode: SEM (ISO 22262-1:2012)
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Grense for påvist/ikke påvist
Lab: ALS Oslo

1 Deteksjonsgrense er 0,1 vektprosent
Komponent: Rapporteringsgrense:
Asbestfibre

Asbest, semikvantitativ i materiale [A-2C]

Analyseinfo

Pris: 5.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest
Anbefalt prøvemengde: ca 20g, om bergart knust ned til <100 µm
Metode: SEM (ISO 22262-1:2012)
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Benyttes for å kontrollere asbestinnhold mellom 0.1 och 2 vektprosent. Kan ikke benyttes ved asbestinnhold >5%
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport

Fotografering med SEM [A-4F]

Analyseinfo

Pris: 890 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: SEM; ISO 22262
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Prisen er per bilde
Fotografering av materiale med SEM, angi ønsket forstørrelse mellom 50x og 10000x
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kvarts

Kvarts i materialprøve [A-5d]

Analyseinfo

Pris: 3.260 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Partikler/asbest
Metode: Intern metode, NIOSH 7602
Ekspress: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Kombinasjonspakker / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cr(VI), Cr6+ mg/kg
Cu, kobber 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 0.4 mg/kg
PCB 28 0.002 mg/kg
PCB 52 0.002 mg/kg
PCB 101 0.002 mg/kg
PCB 118 0.002 mg/kg
PCB 138 0.002 mg/kg
PCB 153 0.002 mg/kg
PCB 180 0.002 mg/kg
sum PCB-7 0.004 mg/kg

Betongpakke (Metaller, PCB, Cr6+)

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 mg/kg
Klorerte paraffiner 1 påvist/ikke påvist

Klorparafiner kvalitativ + PCB-7 i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 Påvises klorparafiner >1000 mg/kg kan egen analyse for kort- og mellomkjedede klorparafiner utføres for å sjekke om prøven må håndteres som farlig avfall
Parameteren er ikke akkreditert

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 0.035 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.2 mg/kg
Cr, krom 0.25 mg/kg
Cu, kobber 0.3 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.2 mg/kg
Ni, nikkel 5 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 1 mg/kg

Malingspakke (Klorparafiner, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: 5.130 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 1 påvist/ikke påvist
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 1 påvist/ikke påvist
PCB 28 0.01 mg/kg
PCB 52 0.01 mg/kg
PCB 101 0.01 mg/kg
PCB 118 0.01 mg/kg
PCB 138 0.01 mg/kg
PCB 153 0.01 mg/kg
PCB 180 0.01 mg/kg
sum PCB-7 0.035 mg/kg
As, arsen 0.5 mg/kg
Cd, kadmium 0.02 mg/kg
Cr, krom 0.2 mg/kg
Cu, kobber 0.2 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Ni, nikkel 0.1 mg/kg
Pb, bly 1 mg/kg
Zn, sink 0.4 mg/kg

Malingspakke kvalitativ (Klorparafiner kvalitativ, PCB-7, Tungmetaller)

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 30 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Instruks: Informasjonsskriv vedrørende malingsanalyser
LINK
Anmerkninger: Klorparafiner: Deteksjonsgrensen for påvist/ikke påvist > 1000 mg/kg
Lab: ALS Danmark

1 Parameteren er ikke akkreditert
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 1 0.04 mg/kg
Toluen 1 0.04 mg/kg
Etylbenzen 1 0.04 mg/kg
m/p-Xylen 1 mg/kg
o-Xylen 1 mg/kg
Sum BTEX 1 mg/kg
Fraksjon >C5-C6 2.5 mg/kg
Fraksjon >C6-C8 2.5 mg/kg
Fraksjon C8-C10 5 mg/kg
Fraksjon >C10-C12 5 mg/kg
Fraksjon >C12-C16 25 mg/kg
Fraksjon >C16-C35 25 mg/kg
Fraksjon >C5-C35 (sum) mg/kg
Fraksjon >C12-C35 mg/kg
C17/pristan 0.5 mg/kg
C18/fytan 0.5 mg/kg

Petrol pack for bygningsmateriale [OG-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
1 Parameteren er ikke akkreditert

Pesticider / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:

Pesticider i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 1.970 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Pesticider
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Elementer / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 1 3 mg/kg
Ba, barium 1 0.4 mg/kg
Be, beryllium 1 0.1 mg/kg
Cd, kadmium 1 0.1 mg/kg
Co, kobolt 1 0.1 mg/kg
Cr, krom 1 0.2 mg/kg
Cu, kobber 1 0.3 mg/kg
Fe, jern 1 10 mg/kg
Hg, kvikksølv 1 1 mg/kg
Mn, mangan 1 0.5 mg/kg
Ni, nikkel 1 0.2 mg/kg
P, fosfor 1 5 mg/kg
Pb, bly 1 1 mg/kg
Sr, strontium 1 0.2 mg/kg
V, vanadium 1 0.2 mg/kg
Zn, sink 1 1 mg/kg

Metaller (16 stk) i bygningsmateriale [Bygg-I-1c]

Analyseinfo

Pris: 1.410 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Analyse av de åtte tungmetallene akkreditert. Se egen pakke for dette
Lab: ALS Luleå

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.1 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.01 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.03 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.08 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff

Metaller (10) i bygningsmateriale, 7M HNO3 oppslutning [I-2]

Analyseinfo

Pris: 1.560 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 5 g tørrstoff
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
0

Tilleggsmetall til metallpakke i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Metode: avhenger av valgt hovedpakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.2 mg/kg

Cr6+ i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 960 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:

Brom-total i materialer

Analyseinfo

Pris: 970 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: Detektert som bromid ved IC etter forbrenning av prøve
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Organiske analyser / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Kortkjedede (SCCP), C10-C13 100 mg/kg
Mellomkjedede (MCCP), C14-C17 100 mg/kg

Klorparafiner (SCCP og MCCP) i materialer [OG-32]

Analyseinfo

Pris: 2.670 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: ISO 12010
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Klorerte paraffiner påvist/ikke påvist

Klorparafiner, kvalitativ, i bygningsmaterialer

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EPA 8082, ISO 10382
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 40 %
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.050 mg/kg
Acenaftylen 0.050 mg/kg
Acenaften 0.050 mg/kg
Fluoren 0.050 mg/kg
Fenantren 0.050 mg/kg
Antracen 0.050 mg/kg
Fluoranten 0.050 mg/kg
Pyren 0.050 mg/kg
Benzo(a)antracen 0.050 mg/kg
Krysen 0.050 mg/kg
Benzo(b+j)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(k)fluoranten 0.050 mg/kg
Benzo(a)pyren 0.050 mg/kg
Dibenzo(ah)antracen 0.050 mg/kg
Benzo(ghi)perylen 0.050 mg/kg
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.050 mg/kg
sum PAH-16 mg/kg
sum PAH carcinogene mg/kg

PAH-16 i bygningsmateriale [OG-1]

Analyseinfo

Pris: 1.510 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: EPA 8270, ISO 18287
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: per 50 g (betong)
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Dimetylftalat 1000 mg/kg
Dietylftalat 1000 mg/kg
Di-n-propylftalat 1000 mg/kg
Di-n-butylftalat (DBP) 1000 mg/kg
Di-isobutylftalat 1000 mg/kg
Di-pentylftalat (DPP) 1000 mg/kg
Di-n-oktylftalat 1000 mg/kg
Di-(2-etylheksyl)ftalat (DEHP) 1000 mg/kg
Butylbenzylftalat 1000 mg/kg
Di-sykloheksylftalat 1000 mg/kg
Di-isodekylftalat (DIDP) 1000 mg/kg
Di-isononylftalat (DINP) 1000 mg/kg

Ftalater i bygningsmaterialer [OG-4]

Analyseinfo

Pris: 2.280 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: EPA 8061A
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 30-40%
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
pentaklorfenol 0.006 mg/kg

Pentaklorfenol i materialer

Analyseinfo

Pris: 2.090 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Metode: ISO 14154, EPA 8041, EPA 3500
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 25 %
Lab: ALS CZ

Øvrige analyser / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
TOC (totalt organisk karbon) 1000 mg/kg

TOC (totalt organisk karbon) i bygningsmateriale [TOC-BM]

Analyseinfo

Pris: 540 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 09:00 express
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Ziplock pose
Metode: EN 13137:2001
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark
Komponent: Rapporteringsgrense:
Glødetap, LOI (550°C) 0.1 % tørrstoff

Glødetap, LOI (550°C) i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Metode: EN 15169, EN 15935, EN 13039, CSN 720103, CSN 465735
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 5 %
Glødetap ved annen temperatur kan utføres uakkreditert, ta kontakt dersom dette ønskes
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid fri 0.4 mg/kg

Fri cyanid i bygningsmateriale

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cyanid total 0.4 mg/kg

Total Cyanid i materiale

Analyseinfo

Pris: 795 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:

Flyktige suspenderte faste stoffer antent ved 550 °C ved gravimetri

Analyseinfo

Pris: 570 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Metode: CSN 75 7350, SM 2540 B, D, E
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Prøvepreparering / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Knusing

Knusing < 4 mm (opp til 1 kg)

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Knusing av materialprøve før analyse.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Knusing 1

Knusing/maling > 100g

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Prøvepreparering
Metode: Knusing av materialprøve før analyse.
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 NB Prisen er PER KG prøve
Komponent: Rapporteringsgrense:

Kverning av bygningmateriale (porøs betong o.l.)

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Komponent: Rapporteringsgrense:
Knusing

Preparering av asbest. Knusing av prøve < 100g

Analyseinfo

Pris: 100 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Anmerkninger: Lab: ALS Oslo
Komponent: Rapporteringsgrense:
Knusing

Preparering av asbest. Knusing av prøve > 100g

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Anmerkninger: Per påbegynte kg
Lab: ALS Oslo

Mugg og hussopp / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Antall mikroorgansimer pr cm^2
Total sopptall
Aspergillus- - og Penicilliumarter

DNA fra mikroorganimer i støv [A-3e]

Analyseinfo

Pris: 2.610 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Prøven tas når det er tegn til fuktskade på bygning. Ved å analysere med realtime PCR finner man DNA fra mugg og bakterier.
Se instruks for prøvetaking for DNA-analyse av mikroorganismer i støv:
INSTRUKS
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp med DNA-teknikk [A-3d]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: QPCR
Akkreditering: Nei
Instruks: Ta kontakt for prøvetakingsinstruksjoner og svaber
Anmerkninger: Dette passer til deg som vil få bekreftet at det er en forekomst av ekte hussopp, Serpula lacrymans. DNA-analysen er den sikreste metoden for å kontrollere forekomsten.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Forekomst av Serpula lacrymans

Ekte hussopp på matrialprøve [A-3c]

Analyseinfo

Pris: 1.180 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette passer til deg som mistenker at et bygg er angrepet av hussopp. Analysen skjer med mikroskopi.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiell skadekontroll på ALS prøvetakningsteip [A-3i]

Analyseinfo

Pris: 760 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Metode: Mikroskopi
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: ALS prøvetakingstape muliggjør enkel prøvetaking på materialoverflater. Gjennom kombinasjon av rett adhesiv med en klar film kan vi seg hvilke muggsopper som forekommer.De visuelt identifiserbare artene angis på analyserapporten. OBS! Kun ALS prøvetakingstape kan benyttes til denne analysen.
OBS! ALS prøvetakingstape inneholder 4 stk taperemser. Hver enkelt taperemse er en individuell prøve så vennligst sikre at din bestilling motsvarer det antall prøver du har tenkt å sende inn. Dersom du f.eks tenker å ta muggprøver fra to steder i sitt hjem, må du bestille to separate analyser.
Lab: ALS Stockholm
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hyppighet og art

Mikrobiologisk skadekontroll på materialprøve [A-3H]

Analyseinfo

Pris: 1.310 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mugg og hussopp
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Plast
Metode: Mikroskopi
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Dette henvender seg til deg som vil undersøke utbredelsen av en muggskade. Analysen skjer med mikroskopi og resulterer in en bedømmelse av muggvekstens omfang. Måling av organismenes energinivå samt beskrivelse av de artene vi kan identifisere okulært inkluderes.
Lab: ALS Stockholm

Mikrobiologi / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:

Dyrking av mikroorganismer på matrialprøve [A-3b]

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 5 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 20-100 cm^2
Emballasje: Dobbel plastpose
Metode: Dyrkning, 7 dager inkubering
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS Stockholm

Industri / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Jod-tall

Jod-tall

Analyseinfo

Pris: 2.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Industri
Anmerkninger: Lab: ALS CZ

Bygningsmateriale / Bygnings- og andre materialer

Komponent: Rapporteringsgrense:
Tetrakloroterfenyler mg/kg
Pentakloroterfenyler mg/kg
Heksakloroterfenyler mg/kg
Heptakloroterfenyler mg/kg
Nonakloroterfenyler mg/kg
Oktakloroterfenyler mg/kg
Dekakloroterfenyler mg/kg

Polyklorerte terfenyler (PCT) i materiale

Analyseinfo

Pris: 3.710 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Bygningsmateriale
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Plast
Metode: DIN EN 12766-3: 2005-02
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA