Packages: 10
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer

Elementer / Røykgasser, emisjon, aske

Komponent: Rapporteringsgrense:
Ag, sølv
Al, aluminium
As, arsen
Au, Gull
B, bor
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismut
Br, Brom
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, kobolt
Cr, krom
Cs, cesium
Cu, kobber
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, jern
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, Germanium
Hf, hafnium
Hg, kvikksølv
Ho, holmium
I, Jod
Ir, Iridium
K, kalium
La, lantan
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangan
Mo, molybden
Na, natrium
Nd, neodym
Ni, nikkel
Nb, niob
Os, Osmium
P, fosfor
Pb, bly
Pd, Palladium
Pr, praseodym
Pt, Platina
Rb, rubidium
Re. Rhenium
Rh, Rhodium
Ru, Rutenium
S, svovel
Sb, antimon
Sc, scandium
Se, selen
Si, silisium
Sm, samarium
Sn, tinn
Sr, strontium
Ta, tantal
Tb, terbium
Te, Tellur
Th, thorium
Ti, titan
U, uran
V, vanadium
W, wolfram
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sink
Zr, zirkonium

Oversiktsanalyse / screening av metaller, semi-kvantitativ i brensel/aske

Analyseinfo

Pris: 7.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: ICP-SFMS / ICP-AES
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: For mer informasjon om analysen, bruksområde samt prøvemengder, vennligst se Oversiktsanalyse - info.
Analysen er kun semi-kvantitativ og er ment å gi et bilde av hvilke elementer som finnes i prøven. Rapporteringsgrensene varierer med matriks.
Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
Cr(VI), Cr6+ 0.1 µg totalt

ABS-Cr6, Cr6+ i absorbsjonsløsning PR

Analyseinfo

Pris: 300 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Metode: Basert på EPA 425, ISO 16740
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv 0.02 µg/l

Kvikksølv (Hg) i absorpsjonsløsning ABS-2 PR

Analyseinfo

Pris: 550 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 100 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 13211, ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.025 µg/l
Co, kobolt 0.025 µg/l
Cr, krom 0.025 µg/l
Cu, kobber 0.5 µg/l
Mn, mangan 0.1 µg/l
Ni, nikkel 0.25 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Sb, antimon 0.05 µg/l
Tl, thallium 0.05 µg/l
V, vanadium 0.025 µg/l

Metaller i absorpsjonsløsning ABS-1 LU

Analyseinfo

Pris: 1.210 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: SS-EN 14385, ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
N, Nitrogen 0.10 %
C, Karbon 0.10 %
H, Hydrogen 0.10 %
S, svovel 0.10 %
O, Oksygen 5 %

Elementanalyse i brensel, NCHOS PR

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Metode: ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948 og EN 15407
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NCHS analyses, O beregnes på bakgrunn av analyser
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 1 mg/kg tørrstoff
Sb, antimon 0,5 mg/kg tørrstoff
As, arsen 0,5 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0,01 mg/kg tørrstoff
Bi, vismut 1 mg/kg tørrstoff
B, bor 5 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0,1 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 50 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0,25 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0,1 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0,1 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 3 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0,2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 1 mg/kg tørrstoff
Li, litium 1 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 1 mg/kg tørrstoff
Mn, mangan 0,5 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 5 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 5 mg/kg tørrstoff
K, kalium 5 mg/kg tørrstoff
Se, selen 2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 50 mg/kg tørrstoff
Ag, sølv 0,5 mg/kg tørrstoff
S, svovel 30 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 15 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0,1 mg/kg tørrstoff
Te, Tellur 2 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0,5 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0,1 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 0,2 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 1 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 5 mg/kg tørrstoff

Metaller i brensel PR

Analyseinfo

Pris: 1.880 NOK / prøve
Standard analysetid: 7 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Lab: ALS CZ
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.005 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.005 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.3 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.04 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.04 mg/kg tørrstoff
S, svovel 8 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 2 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.2 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i biobrensel (21 metaller + oksider) MG-3 LU

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.3 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.1 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.03 mg/kg tørrstoff
Cd, kadmium 0.02 mg/kg tørrstoff
Co, kobolt 0.02 mg/kg tørrstoff
Cr, krom 0.5 mg/kg tørrstoff
Cu, kobber 0.1 mg/kg tørrstoff
Hg, kvikksølv 0.04 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.3 mg/kg tørrstoff
Nb, niob 0.3 mg/kg tørrstoff
Ni, nikkel 0.2 mg/kg tørrstoff
Pb, bly 0.2 mg/kg tørrstoff
S, svovel 80 mg/kg tørrstoff
Sc, scandium 0.05 mg/kg tørrstoff
Sn, tinn 1 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.1 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.1 mg/kg tørrstoff
W, wolfram 2.5 mg/kg tørrstoff
Y, yttrium 0.1 mg/kg tørrstoff
Zn, sink 0.8 mg/kg tørrstoff
Zr, zirkonium 0.1 mg/kg tørrstoff
LOI mg/kg tørrstoff
Sum oksider mg/kg tørrstoff
SiO2 mg/kg tørrstoff
Al2O3 mg/kg tørrstoff
CaO mg/kg tørrstoff
Fe2O3 mg/kg tørrstoff
K2O mg/kg tørrstoff
MgO mg/kg tørrstoff
MnO2 mg/kg tørrstoff
Na2O mg/kg tørrstoff
P2O5 mg/kg tørrstoff
TiO2 mg/kg tørrstoff

Metaller i kull (21 metaller + oksider) MG-4 LU

Analyseinfo

Pris: 1.630 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Røykgasser, emisjon, aske
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 17852
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå