Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fluor, F 0.005 % vekt

Fluor i biota

Analyseinfo

Pris: 3.030 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Emballasje: Glass
Metode: DIN 51727 / DIN EN ISO 10304-1
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%, 5 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: GBA