Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
As, arsen 0.08 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Co, kobolt 0.005 mg/kg
Cr, krom 0.03 mg/kg
Cu, kobber 0.1 mg/kg
Hg, kvikksølv 0.01 mg/kg
Mn, mangan 0.04 mg/kg
Ni, nikkel 0.04 mg/kg
Pb, bly 0.04 mg/kg
Zn, sink 0.2 mg/kg

M-4 våtvekt, Metaller (10 metaller inkl Hg) i biota

Analyseinfo

Pris: 1.010 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå