Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:

Metaller - enkeltelement, ett element

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anmerkninger: Ta kontakt med ALS angående hvilke metaller som ønskes. Pris avhenger av antall metaller
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg