Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.7 mg/kg tørrstoff
Ba, barium 0.2 mg/kg tørrstoff
Be, beryllium 0.005 mg/kg tørrstoff
B, bor 2 mg/kg tørrstoff
Ca, kalsium 30 mg/kg tørrstoff
Cs, cesium 0.003 mg/kg tørrstoff
Fe, jern 0.5 mg/kg tørrstoff
Li, litium 0.2 mg/kg tørrstoff
Mg, magnesium 20 mg/kg tørrstoff
Mo, molybden 0.03 mg/kg tørrstoff
P, fosfor 50 mg/kg tørrstoff
K, kalium 200 mg/kg tørrstoff
Se, selen 0.2 mg/kg tørrstoff
Si, silisium 200 mg/kg tørrstoff
Na, natrium 50 mg/kg tørrstoff
Sr, strontium 0.05 mg/kg tørrstoff
S, svovel 50 mg/kg tørrstoff
Tl, thallium 0.003 mg/kg tørrstoff
Ti, titan 2 mg/kg tørrstoff
U, uran 0.003 mg/kg tørrstoff
V, vanadium 0.02 mg/kg tørrstoff

Metaller i biota, tilleggsmetaller [M-4 add]

Analyseinfo

Pris: 1.400 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: Min.1 g tørrstoff eller 5 g våtsubstans
Emballasje: Plast
Metode: ISO 17294-1,2 (mod.) samt EPA 200.8, Hg:ISO 11885 (mod) samt EPA 200.7
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Pris for hvert element: 200 kroner
Se instruks for prøvetaking av Miljøgifter i biota:
INSTRUKS
Lab: ALS Luleå