Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:
Benzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Toluen 0.01 mg/kg tørrstoff
Etylbenzen 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum xylener 0.01 mg/kg tørrstoff
Sum BTEX mg/kg tørrstoff
Alifater >C5-C6 2.5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 2 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 5 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater > C12-C35 mg/kg tørrstoff
Sum Alifater >C5-C35 mg/kg tørrstoff
C17/pristan
C18/fytan

Petrol pack basic: BTEX og alifater [OJ-20h]

Analyseinfo

Pris: 1.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 50 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS Danmark