Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Alifater >C5-C6 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C6-C8 7.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C8-C10 5.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C10-C12 3.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C12-C16 3.0 mg/kg tørrstoff
Alifater >C16-C35 10.0 mg/kg tørrstoff

Alifater > C5-C35 i jord [OJ-20g]

Analyseinfo

Pris: 1.000 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Metode: GC/MS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Denne pakken kan også tilbys som 09:00 ekspress, ta kontakt
Lab: ALS Danmark