Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PCB 28 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 52 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 101 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 118 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 138 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 153 0.001 mg/kg tørrstoff
PCB 180 0.001 mg/kg tørrstoff
sum PCB-7 0.0035 mg/kg tørrstoff

PCB-7 tørt materiale/jord [OJ-2]

Analyseinfo

Pris: 1.240 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Quick 09:00
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 50 g
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 09:00 ekspress: 300% tillegg, 12.00: 275%, 1 dag: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 30 %
Lab: ALS Danmark