Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Silt and clay <63 µm 0.1 %
Sand >63 µm 0.1 %

Kornstørrelse <>63 µm

Analyseinfo

Pris: 815 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Siktanalyser
Metode: ISO 11277, kombinasjon av våtsikting og laserdiffraksjon
Ekspress: Ja, Raskeste levering 3 virkedager, 100% tillegg. 4 dager: 75%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ