Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Nitrat (NO3) 0.2 mg/l

Nitrat i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 440 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Metode: ISO 10304-1
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA