Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
TIC (totalt uorganisk karbon) 0.1 % Masse

Totalt uorganisk karbon (TIC) i kjemikalier

Analyseinfo

Pris: 1.070 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Kjemikalier
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g tørrstoff
Emballasje: Glass
Metode: DIN 15936
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: GBA