Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hydrogencyanid

Hydrogencyanid i luft

Analyseinfo

Pris: 2.200 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 5
Prøvetype: Luft/Arbeidsmiljø
Analysetype: Organiske analyser
Metode: NIOSH 6010: 1994-08
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Mengde Hydrogencyanied beregnes fra totalt cyanidinnhold, som bestemmes ved EN ISO 14403-D6
Lab: GBA