Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Hg, kvikksølv

Kvikksølv (Hg) Passiv Prøvetaker [PSM-4]

Analyseinfo

Pris: 1.340 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 3
Prøvetype: Passiv prøvetaking/vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 1 stk DGT (hvit i midten)
Metode: ICP-SFMS
Ekspress: Nei
Akkreditering: Nei
Instruks: Se instruks for prøvetaking med DGT:
INSTRUKS
Anmerkninger: Pris for membran kommer i tillegg
Rapporteringsgrensen er avhenging av eksponeringstiden
Lab: ALS Luleå