Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Suspendert stoff 1 5-1000 mg/l

Suspendert stoff iht NS 4733

Analyseinfo

Pris: 180 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: Sameday
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 250 ml
Emballasje: 250 ml plastflaske
Metode: NS 4733
Ekspress: Ja, Raskeste levering sameday ekspress: 300% tillegg, 09.00: 200%, 1d: 100%, 2d: 75%, 3d: 50%, 4d: 30%, 5d: 20%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet: 13%
Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 48 timer etter prøveuttak
Lab: ALS Oslo

1 Metoden er akkreditert for rent vann, bassengvann, avløpsvann og sjøvann