Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
UV-transmisjon 254nm 1 100-10 %
UV-absorbans 1 0.01-1.00 abs/cm

UV-transmisjon (254 nm) i vann

Analyseinfo

Pris: 120 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Øvrige analyser
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: Plast
Metode: NS 9462
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 10 %
Lab: ALS Oslo

1 Måleområde
Metoden er akkreditert for rent vann og bassengvann