Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 0.3 µg/l
Ba, barium 0.04 µg/l
Ca, kalsium 0.1 mg/l
Cd, kadmium 1 0.02 µg/l
Co, kobolt 0.02 µg/l
Cr, krom 0.04 µg/l
Cu, kobber 0.2 µg/l
Fe, jern 2 µg/l
Hg, kvikksølv 0.002 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 0.04 µg/l
Mo, molybden 0.25 µg/l
Na, natrium 0.1 mg/l
Ni, nikkel 0.2 µg/l
P, fosfor 5 µg/l
Pb, bly 0.1 µg/l
Si, silisium 40 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
Zn, sink 0.8 µg/l

Metaller i brakkvann, Hovedpakke (20 elementer) [V-6]

Analyseinfo

Pris: 1.500 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Tilleggselementer kan bestilles for standardpris 180 per element, med enkelte unntak
Lab: ALS Luleå

1 For prøver med høyt innhold av molybden, kan rapporteringsgrensen bli forhøyet