Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Komponent: Rapporteringsgrense:
Al, aluminium 60 µg/l
As, arsen 100 µg/l
B, bor 10 µg/l
Ba, barium 4 µg/l
Ca, kalsium 100 µg/l
Cd, kadmium 20 µg/l
Co, kobolt 20 µg/l
Cr, krom 20 µg/l
Cu, kobber 7 µg/l
Fe, jern 20 µg/l
K, kalium 400 µg/l
Li, litium 4 µg/l
Mg, magnesium 90 µg/l
Mn, mangan 3 µg/l
Mo, molybden 20 µg/l
Na, natrium 100 µg/l
Ni, nikkel 20 µg/l
P, fosfor 140 µg/l
Pb, bly 100 µg/l
Si, silisium 30 µg/l
Sr, strontium 2 µg/l
V, vanadium 9 µg/l
Zn, sink 10 µg/l

V-1, 23 metaller i ferskvann høyere LOR

Analyseinfo

Pris: 590 NOK / prøve
Standard analysetid: 5 virkedager
Raskeste svartid: 1 working day
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Elementer
Anbefalt prøvemengde: 60 ml
Emballasje: 60 ml plastflaske kontrollert
Metode: ICP-SFMS iht ISO 17294-1,2 samt EPA 200.8. ICP-AES iht ISO 11885 samt EPA 200.7. Hg iht ISO 17852
Ekspress: Ja, Raskeste levering 1 virkedag, 100% tillegg. 2 dager: 75%, 3 dager: 50%
Akkreditering: Ja
Instruks: Vannprøver som inneholder bunnfall dekanteres før konservering om ikke filtrering har blitt bestilt. VENNLIGST OPPLYS OM DU ØNSKER FILTRERING
Anmerkninger: Lab: ALS Luleå