Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Intestinale enterokokker 1 1 CFU/250 ml

Intestinale enterokokker i emballert vann

Analyseinfo

Pris: 235 NOK / prøve
Standard analysetid: 3 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 500 ml
Emballasje: Steril flaske
Metode: NS-EN ISO 7899-2
Akkreditering: Ja
Instruks: Leveres kald i tidsrommet 08:00-13:30 hos ALS
Anmerkninger: Prøvepreparering standard kommer i tillegg
Lab: ALS Oslo

1 Måleusikkerhet 0,14 log10