Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Komponent: Rapporteringsgrense:
Parasitt Giardia /10L
Parasitt Cryptosporidium /10L

Parasitt Giardia og Cryptosporidium

Analyseinfo

Pris: 12.350 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Mikrobiologi
Anbefalt prøvemengde: 10 liter
Metode: 1623-EPA
Akkreditering: Nei
Anmerkninger: Tidssensitiv analyse, må analyseres innen 24 timer etter prøveuttak og maks 96 timer.
Lab: annen