Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Naftalen 0.01-0.1 µg/l
Acenaftylen 0.01-0.1 µg/l
Acenaften 0.01-0.1 µg/l
Fluoren 0.01-0.1 µg/l
Fenantren 0.01-0.1 µg/l
Antracen 0.01-0.1 µg/l
Fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Pyren 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)antracen 0.01-0.1 µg/l
Krysen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(b)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(k)fluoranten 0.01-0.1 µg/l
Benzo(a)pyren 0.01-0.1 µg/l
Dibenzo(ah)antracen 0.01-0.1 µg/l
Benzo(ghi)perylen 0.01-0.1 µg/l
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0.01-0.1 µg/l
sum PAH-16 µg/l
sum PAH carcinogene µg/l
C1-naftalen 1.0 µg/l
C2-naftalen 1.0 µg/l
C3-naftalen 1.0 µg/l
C1-fenantren/antracen 1.0 µg/l
C2-fenantren/antracen 1.0 µg/l
Dibenzotiofen 1.0 µg/l
C1-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C2-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C3-dibenzotiofen 1.0 µg/l
C2-naftalen µg/l

PAH-16 + NPD (C1-C3 alkylhomologer) i vann [OV-1+NPD]

Analyseinfo

Pris: 2.420 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Raskeste svartid: 2 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 1000 ml
Emballasje: Glass
Ekspress: Ja, Raskeste levering 2 virkedager, 100% tillegg. 3 dager: 75%, 4 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: NPD er ikke akkreditert
Lab: GBA