Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Komponent: Rapporteringsgrense:
Vedlagt spesialrapport µg/l

Pesticider oversiktspakke i vann (364 pesticider)

Analyseinfo

Pris: 6.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Vann
Analysetype: Pesticider
Anbefalt prøvemengde: 300 ml
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ