Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Komponent: Rapporteringsgrense:
Kolonnetest 1

Kolonnetest uten analyser

Analyseinfo

Pris: 1.660 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 2
Prøvetype: Avfall
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg