Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Komponent: Rapporteringsgrense:
Ristetest 1

Ristetest uten analyser

Analyseinfo

Pris: 2.250 NOK / prøve
Standard analysetid: 10 virkedager
Discount group: 7
Prøvetype: Jord / Sediment / Faststoff
Analysetype: Utlekkingstester
Anbefalt prøvemengde: 500 g
Emballasje: Plast/glass
Metode: Kombinasjonspakke
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Lab: ALS CZ
1 Prisen er kun for utlekkingen. Analyser av eluatet kommer i tillegg