Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Metylkvikksølv 0.2 µg/kg

OB-19e Metylkvikksølv i biota

Analyseinfo

Pris: 1.680 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 4 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 10 g
Metode: intern metode, GC-ICPMS
Ekspress: Ja, Raskeste levering 4 virkedager, 100% tillegg. 5 dager: 75%, 6 dager 50%
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: ALS Luleå