Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Diklormetan 0.1 mg/kg
1,1-Dikloretan 0.1 mg/kg
1,2-dikloretan 0.1 mg/kg
cis-1,2-Dikloreten 0.1 mg/kg
trans-1,2-Dikloreten 0.1 mg/kg
1,2-Diklorpropan 0.1 mg/kg
Triklormetan (kloroform) 0.1 mg/kg
Tetraklormetan 0.1 mg/kg
1,1,1-trikloretan 0.1 mg/kg
1,1,2-trikloretan 0.1 mg/kg
Trikloreten 0.1 mg/kg
Tetrakloreten 0.1 mg/kg
1,1-Dikloreten 0.1 mg/kg
vinylklorid 0.1 mg/kg

OB-6, Klorerte alifater i biota

Analyseinfo

Pris: 950 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 5 g
Metode: ISO 22155, GC-MSD
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Instruks: fett per 100g prøve
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA