Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
2-monoklorfenol 0.010 mg/kg
3-monoklorfenol 0.010 mg/kg
4-monoklorfenol 0.010 mg/kg
2,3-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,4-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,5-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,6-diklorfenol 0.010 mg/kg
3,4-diklorfenol 0.010 mg/kg
3,5-diklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,6-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,4,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,4,6-triklorfenol 0.010 mg/kg
3,4,5-triklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4,5-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,4,6-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
2,3,5,6-tetraklorfenol 0.010 mg/kg
pentaklorfenol 0.010 mg/kg

OB-7, Klorfenoler i biota

Analyseinfo

Pris: 2.100 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: internal method
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA