Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Fenol 0.10 mg/kg
o-kresol 0.10 mg/kg
m-kresol 0.10 mg/kg
p-kresol 0.10 mg/kg
2,3-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,4-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,6-dimetylfenol 0.10 mg/kg
3,5-dimetylfenol 0.10 mg/kg
2,3,5-trimetylfenol 0.10 mg/kg
2,4,6-trimetylfenol 0.10 mg/kg
2-Etylfenol 0.10 mg/kg
3-Etylfenol 0.10 mg/kg
4-Etylfenol 0.10 mg/kg
2-n-propylfenol 0.10 mg/kg
4-n-propylfenol 0.10 mg/kg
2-isopropylfenol 0.10 mg/kg
3-tert-butylfenol 0.10 mg/kg

OB-18A, Alkyfenoler i biota

Analyseinfo

Pris: 2.990 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 100 g
Metode: ISO 14154
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet 22%
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA