Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
Se(IV) 0,05 mg/kg tørrstoff
Se(VI) 0,3 mg/kg tørrstoff

OB-19F Selenspesiering i biota

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Metode: LC-HG-ICPMF
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg