Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
PBDE 47 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PBDE 99 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
PBDE 100 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff
DekaBDE (PBDE-209) 1 0.05-10 µg/kg tørrstoff

OB-25, Bromerte flammehemmere (PBDE 47, 99, 100, 209 ) i biota

Analyseinfo

Pris: 6.300 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Raskeste svartid: 6 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Metode: ISO 22032
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Måleusikkerhet (MU) 20 %
Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA

1 Rapporteringsgrensen kan variere avhengig av matriks