Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Komponent: Rapporteringsgrense:
1,2,3-triklorbenzen 1 µg/kg
1,2,4-triklorbenzen 1 µg/kg
1,3,5-triklorbenzen 1 µg/kg

OB-8 liten, Klorbensener, liten pakke i biota

Analyseinfo

Pris: 1.790 NOK / prøve
Standard analysetid: 15 virkedager
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Organiske analyser
Anbefalt prøvemengde: 20 g tørrstoff
Ekspress: Nei
Akkreditering: Ja
Anmerkninger: Pris for prøvepreparering og evt. frysetørking kommer i tillegg
Lab: GBA