Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Komponent: Rapporteringsgrense:

Frysetørking

Analyseinfo

Pris: 220 NOK / prøve
Discount group: 1
Prøvetype: Biota og planter
Analysetype: Prøvepreparering
Ekspress: Nei
Anmerkninger: pr. prøve
Lab: ALS Luleå