Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Komponent: Rapporteringsgrense:

Bygning 7 kvantitativ (Klorparafiner kvantitativ + Ftalater)

Analyseinfo

Pris: Utilgjengelig
Prøvetype: Bygnings- og andre materialer
Analysetype: Kombinasjonspakker
Anbefalt prøvemengde: 20 g
Anmerkninger: Dersom det er negativt funn ved analyse av asbest med polarmikroskopi anbefales det ALLTID å bestille analyse på SEM